Production of transformers,reactors,power supply units and others/Výroba transformátorů,tlumivek,napájecích zdrojů a dalších elektrických komponentů

The company, founded in 1945 in Austria - Hornstein, manufactures and sells transformers, reactors, power supply units and other electrical components.
Company´s products are characterized by high reliability, long life and reliability.
Customers in Austria and in many other countries also appreciate the ability to customize their products to their specific needs.
--------------------------------------------
Firma, založená roku 1945 v rakouském Hornsteinu, vyrábí a prodává transformátory, tlumivky, napájecí zdroje a další elektrické komponenty.
Produkty firmy Trafomodern se vyznačují zejména vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a spolehlivost.
Zákazníci v Rakousku i v mnoha dalších zemích světa oceňují rovněž schopnost přizpůsobit své produkty jejich specifickým potřebám.

Number of employees
  • 50-249

Transformers, chokes, inductive components/Transformátory, tlumivky, induktivní komponenty

What we offer

The company is since 1945 a leading Austrian manufacturer of inductive components. These products not only produced, but also develops itself. In particular, transformers, chokes and power supplies are popular among manufacturers of machinery and equipment of all kinds. The portfolio includes transformers from 60 VA to 800 kVA, as well as inductors and coils and similar components.
Company´s products provide outstanding reliability and long life and maximum reliability. Of course there is the creation of products tailored to specific customer needs.
-----------------------------------------------
Firma je již od roku 1945 předním rakouským výrobcem induktivních komponentů. Tyto produkty nejen vyrábí, ale rovněž sama vyvíjí. Zejména transformátory, tlumivky či napájecí zdroje jsou vyhledávanými mezi výrobci strojů a zařízení všeho druhu. Portfolio firmy zahrnuje transformátory od 60 VA do 800 kVA, stejně jako tlumivky a cívky a podobné komponenty.
Produkty firmy Trafomodern se vyznačují mimořádnou spolehlivostí, dlouhou životností a maximální spolehlivostí. Samozřejmostí je tvorba produktů na míru specifickým potřebám zákazníků.

What we are looking for

The company is looking for end-users, which may be a company producing various kinds and types of mechanical and electrical equipment.
---------------------------------
Firma Trafomodern hledá konečné odběratele, kterými mohou být firmy vyrábějící různé druhy a typ strojních a elektrotechnických zařízení.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

Transformers, Chokes, Power Supplies
transformátory, tlumivky, napájecí zdroje

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Services

Responsible

Ms Jennifer Reitgruber

customer support/Zákaznická podpora
back to list