Consultancy-trade, export, marketing and management/ Poradenství v oblasti obchodu, exportu, marketingu a managementu

Our consultants work in many world markets from the America through Europe to Asia. We are a consulting company in the field of trade - export promotion, marketing and management. 8 years we greet customers from a wide variety of fields.
-------------------------------------
Naši poradci působí na mnoha světových trzích od amerických, přes evropské až po asijské. Jsme poradenská společnost v oblasti obchodu – podpora exportu, marketingu a managementu. Již 8 let oslovujeme zákazníky ze širokého spektra oborů.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Advice for the successful development/ Poradenství pro úspěšný rozvoj

Co nabízíme

- Advice based on the client's requirements in the areas of: marketing, business - international expansion and management.
- Advice and assistance for a successful export company
- Marketing support company or a change in management.
Our added value is the experience and knowledge that the customer can use in the implementation of their project and the ability of business communication in many languages.
-------------------------------------
Poskytujeme poradenství v oblastech: marketing, obchod – expanze do zahraničí a managementu. Naším produktem je poradenství a pomoc pro úspěšný export firemních produktů. Naší přidanou hodnotou jsou zkušenosti a znalosti, a dále schopnost obchodní komunikace v mnoha jazycích.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for customers from a wide variety of fields, with a focus on quality export promotion, marketing professional and efficient management. We provide services to customers who want to be in your business than successful.
-------------------------------------
Oslovujeme zákazníky ze širokého spektra oborů se zájmem o kvalitní podporu exportu, profesionální marketing a efektivní management. Poskytujeme služby zákazníkům, kteří chtějí být ve svém podnikání maximálně úspěšní.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

consulting, export, marketing, management, professional team, languages, across industries
poradenství, export, marketing, management, profesionální tým, více jazyčnost, napříč obory

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing., MBA Ondřej Soudek

Owner/ vlastník
Zpět na seznam