Development and production of radiocommunication systems/ Vývoj a výroba radiolokační a radiokomunikační techniky

Currently, the Company has primarily been orienting and further developing its activities in the branches of RADIOCOMMUNICATION and RADIOLOCATION technology. The company carries out its activities on 6000 m2 of production premises: Locksmith work, Welding, Pressing, Turning, Milling.
-------------------------------------
V současné době společnost zaměřuje své hlavní aktivity a rozvíjí svoji činnost především v oborech RADIOKOMUNIKAČNÍ A RADIOLOKAČNÍ techniky. Mimo vlastní výrobu máme i zakázkovou výrobu: zpracování plechů, soustr. a frézařské práce, sváření Al, Fe, nerez.

Number of employees
  • 50-249

Manufacture of parts for machinery/Výroba strojních součástí

What we offer

T-CZ offers the MANUFACTURING and SERVICES in the range of industrial locksmithing and machining on key basis, including surface treatment of mechanical parts and complete mechanical assemblies. The company is able to provide comprehensive design of product part or complete product.
-------------------------------------
Naše zakázková výroba nabízí vývoj i výrobu jak vzorků, tak i výrobu dílů plechových, soustružených, frézovaných, svářených a lisovaných.
Zhotovíme díly podle vzorku, náčrtku i výkresu.
Výhodou je, že díly můžeme podle přání zákazníka i povrchově upravit a tak dodat kompletní výrobek.

What we are looking for

We are looking for customers, who need semifinished products for its production.
-------------------------------------
Hledáme zákazníky, kteří potřebují zhotovit polotovary pro svou další výrobu, popř. pro prodej.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

free capacity, metal-working
kovovýroba, volné kapacity

Collaboration sought

  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation

Responsible

Mr Pavel Horník

Sales department/ obchodní oddělení
back to list