Free information and advice regarding starting business in Austria /Poradenství zdarma pro začínající podnikatele v Rakousku

ABA – Invest in Austria, the national investment promotion agency of the Republic of Austria, is the first point of contact for foreign companies interested in learning more about the business location Austria and setting up a company in Austria.
-------------------------------------
ABA – investování v Rakousku, národní agentura podporující investování v Rakousku, je první kontakt pro zahraniční společnosti, které se chtějí dozvědět více o rakouském prostředí a založení společnosti v této zemi.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Free consultancy / Poradenství zdarma

Co nabízíme

We offer customized information to international investors in the following areas:
- Austria as a business location – sectors, technologies and markets, political and economic conditions
- Issues relating to site selection such as labor and tax regulations, incentives or real estate prices
- Support in handling administrative procedures (operating licenses, funding applications, labor permits, visas, etc.)
- Establishing national and regional contacts
- Ongoing support for companies locating in Austria
- Contact partner for expansion investments
------------------------------------------
Nabízíme informace pro mezinárodní investory v následujících oblastech:
- Rakousko jako podnikatelské prostředí: sektory, technologie, trhy, politické a ekonomické podmínky
- Záležitosti ohledně výběru místa jako jsou pracovní a daňové regulace, pobídky a ceny nemovitostí
- Podporu v administrativních procesech (licence, zakládající listiny, povolení k práci, víza atd.)
- Poskytnutí národních a regionálních kontaktů
- Neustálá podpora společností umístěných v Rakousku
- Kontakty na partnery pro další investice

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for export oriented companies interested to learn more about Austria and what it has got to offer as a business and research location.
All industry sectors
------------------------------------------
Hledáme proexportně orientované společnosti, které mají zájem dozvědět se více o Rakousku a o tom, co jim může tato země nabídnout.
Platí pro všechny průmyslové oblasti.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Business location Austria, legal, tax, market and sector specific consulting advice
Rakousko, zákony, daně, poradenství

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Spoluprace ve V&V
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Ms MA Birgit Reiter-Braunwieser

Director CEE / Ředitelka

Zpět na seznam