Manufacturing of industrial electric switchboards, cable assemblies / Výroba průmyslových rozvaděčů, kabelová konfekce

Intelligent and innovative solutions for machine and equipment control. The company Bircher Process Control BBC Ltd. is located in a new modern hall in town Hranice n. Moravou. The company is an international service provider in the market of production switching, distribution and control switchboards for industrial machines and equipment. It offers a complete solution from processing concept, through design, software development, through to the manufacture of electrotechnical constructional units. The company was founded in 2001 and is part of a multinational corporation BBC Group.
-------------------------------------
Inteligentní a inovativní řešení pro řízení strojů a zařízení - Bircher Process Control BBC s.r.o. se sídlem v nové moderní hale v Hranicích na Moravě je mezinárodní poskytovatel služeb na trhu výroby spínacích, rozvodných a řídících skříní pro průmyslové stroje a zařízení. Nabízí komplexní řešení od zpracování koncepce, přes projekci, vývoj softwaru, až po samotnou výrobu elektrotechnických konstrukčních celků. Společnost byla založena v roce 2001 a je součástí nadnárodního koncernu BBC Group.

Number of employees
  • 50-249

Manufacturing of industrial switchboards / Výroba průmyslových rozvaděčů

What we offer

We offer innovative solution in the field of industrial automation for machinery and equipment from preparation of concept design through software development to manufacturing of industrial distributors and commissioning.
Our customers are manufacturers of conveyors, handling equipment, special purpose machines, packaging lines, feeders and instrumentation. Our advantage is the wide shot across many sectors, rich experience with foreign customers and certification for USA (UL508A).
-------------------------------------
Nabízíme inovativní řešení v oblasti průmyslové automatizace pro stroje a zařízení od vytvoření koncepce konstrukce přes vývoj software až po výrobu průmyslového rozvaděče a uvedení do provozu.
Našimi zákazníky jsou výrobci dopravníků, manipulátorů, jednoúčelových strojů, balících linek, dávkovačů a měření a regulace. Naší výhodou je široky záběr přes mnoho odvětví, bohaté zkušenosti se zahraničními zákazníky a certifikace pro USA (UL508A).

What we are looking for

We are looking for a product / service:
- aluminum products (covers, chassis): bending, welding, blackening,
- production of mechanical parts of the machine: welded, surface treatment, cowling.
Cables and wires for railway applications.

We are looking for customers, we offer:
- manufacturers of machinery and equipment (machine tools, packing lines, conveyors, manipulators, special machines).
We offer production capacity for electromechanical assemblies (switchboards, bunched cables, electrical devices).
-------------------------------------
Hledáme výrobek / službu:
- výrobky z hliníku (kryty, šasi): ohýbání, svařování, černění,
- výroba mechanických částí strojů: svařence, povrchová úprava, kapotáže.
Kabely a vodiče pro drážní aplikace.

Hledáme zákazníky, nabízíme služby:
Výrobci strojů a zařízení (obr. stroje, balící linky, dopravníky, manipulátory, jednoúčelové stroje).
Nabízíme výrobní kapacity pro elektromechanické sestavy (rozvaděče, kabelové svazky, el. přístroje).

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

Production of industrial electrical panels and switch boards for USA according UL508A.
Výroba rozvaděčů, automatizace, měření a regulace. Kabelová konfekce

Collaboration sought

  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Research co-operation
  • Services

Responsible

Mr Dr.-Ing. Aleš Havránek

jednatel

back to list