Companies operating funding/provozní financování firem

Financing of small and medium sized enterprises, receivables management, debt collection.
-------------------------------------
Financujeme malé a střední firmy, zajišťujeme správu a inkaso pohledávek.

Number of employees
 • 10-49

Operational funding and debt collection/Provozní financování a inkaso

What we offer

We provide financing for SMEs. Our clients are transport, construction companies, wholesalers and others.

Main advantages: Speed, Finance within 24 hours, Security for your business, We will not examine as a bank, Complete service.
Belong to the Bibby Financial Services, the largest independent factoring companies of Great Britain with global reach, owned by Bibby Line Group Ltd
-------------------------------------
Zajistíme financování malých a středních firem. Našimi klienty jsou autodopravci, stavební firmy, velkoobchody a další.
Hlavní výhody: rychlost, finance do 24 hodin, jistota pro Vaše podnikání, nebudeme Vás zkoumat jako banka, kompletní servis.
Náležíme k Bibby Financial Services, největší nezávislé factoringové společnosti Velké Británie s globální působností, vlastněné Bibby Line Group Ltd

What we are looking for

We are looking for transporters, wholesalers, construction companies, engineering firms and other businesses that need to finance the operation.
Finance the newly established company, as well as exporting company. We have 46 international branches on 4 continents.
-------------------------------------
Hledáme autodopravce, velkoobchody, stavební firmy, strojírenské firmy a další firmy, které potřebují financovat provoz.
Financujeme nově založené společnosti, stejně tak exportující firmy. Máme 46 mezinárodních poboček na 4 kontinentech.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Yes

Keywords

factoring, financial services, export, cash flow.
faktoring, finanční servis, export, financování.

Collaboration sought

 • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
 • Subcontracting
 • Manufacturing agreement
 • Technical co-operation
 • Research co-operation
 • License agreement
 • Investment, financing
 • Services

Target Countries

 • Australia
 • Canada
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • Hong Kong
 • India
 • Ireland
 • New Zealand
 • Poland
 • Slovakia
 • United Kingdom
 • United States

Responsible

Mr Ing. Pavel Holík

Head of Sales
back to list