Abroad Business development/Business development v zahraničí

Czech Trade Promotion Agency / CzechTrade is an agency of the Ministry of Industry and Trade and provides for Czech companies abroad, among other things:
- Marketing research
- Finding business and industrial partners
- Identifying and addressing their interest in cooperation
- Organization of business meetings and presentations
- Joint participation in a number of international trade fairs
----------------------------------
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade je agenturou Ministerstva průmyslu a obchodu a zajišťuje pro české firmy v zahraničí mimo jiné:
- marketingové průzkumy
- vyhledávání obchodních a výrobních partnerů
- jejich oslovování a zjišťování zájmu o spolupráci
- organizaci obchodních jednání a prezentací
- společné účasti na řadě zahraničních veletrhů

Počet zaměstnanců
  • 50-249

CzechTrade - Your representative abroad/CzechTrade - Váš zástupce v zahraničí

Co nabízíme

- Marketing research
- Finding business and industrial partners
- Identifying and addressing their interest in cooperation
- Organization of business meetings and presentations
- Joint participation in a number of international trade fairs
-----------------------------------------
- marketingové průzkumy
- vyhledávání obchodních a výrobních partnerů
- jejich oslovování a zjišťování zájmu o spolupráci
- organizaci obchodních jednání a prezentací
- společné účasti na řadě zahraničních veletrhů

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Zástupce

Mr Mgr. Vladimír Degťar

Head of Representation in Vienna/Vedoucí zastoupení ve Vídni

Zpět na seznam