investment company/investiční firma

CEDEKO CZ, a.s. is a Czech investment company specialized in investments in the Czech industrial companies. The main areas of our investments include engineering and paper industry and service companies in these segments.
---------------------------
Společnost CEDEKO CZ, a.s. je ryze česká investiční společnost specializující se na investice do českých průmyslových podniků. Mezi hlavní oblasti našich investic patří strojírenský a papírenský průmysl a společnosti poskytující služby v těchto segmentech.
Jejími dceřinými společnostmi jsou:
1. P.Z.S. Group, s.r.o. - její hlavní podnikatelskou činností je zajišťování dodávek průmyslových surovin, vstupních materiálů a zboží pro výrobní podniky v České republice, a to převážně ve strojírenském, hutním, papírenském průmyslu a stavebnictví. Bližší informace naleznete na www.pzsgroup.cz
2. PHM Bohemia s.r.o. - společnost vlastní a provozuje čerpací stanici, sklad pohonných hmot pro prodej nafty a sklad chemických látek.
3. POM Industry s.r.o. - společnost nabízí zpracování povrchových úprav v nové, moderní lakovně. Bližší informace naleznete na www.pomindustry.cz
4. Papírna Aloisov a.s. - společnost vyrábí grafické ofsetové papíry strojně hlazené, nenatírané, bílé a v barevných odstínech dle požadavku zákazníka. Dále i 100% recyklované, balící, kreslící A4, A3, střelecké papíry a papírové voštiny, fixboard fixace, desky, pásy, palety.

Number of employees
  • 1-9

Dodávky průmyslových surovin, vstupních materiálů a zboží

What we offer

Holding CEDEKO CZ, a.s. má dceřiné společnostmi:
1. P.Z.S. Group, s.r.o. - její hlavní podnikatelskou činností je zajišťování dodávek průmyslových surovin, vstupních materiálů a zboží pro výrobní podniky v České republice. Nabízíme převážně - práškové barvy, nátěrové hmoty, plastové obaly, inspekční činnost apod.
2. PHM Bohemia s.r.o. - společnost vlastní a provozuje čerpací stanici, sklad pohonných hmot pro prodej nafty a sklad chemických látek.
3. POM Industry s.r.o. - společnost nabízí zpracování povrchových úprav v nové, moderní lakovně.
4. Papírna Aloisov a.s. - společnost vyrábí grafické ofsetové papíry strojně hlazené, nenatírané, bílé a v barevných odstínech dle požadavku zákazníka. Dále i 100% recyklované, balící, kreslící A4, A3, střelecké papíry a papírové voštiny, fixboard fixace, desky, pásy, palety.

What we are looking for

Hledáme možné obchodní partnery v oblasti dodávek vstupních materiálů a zboží (jako jsou nátěrové hmoty, energetické suroviny, pohonné hmoty, obalové materiály, ať už plastové příp. papírové ...) v oblasti strojního, hutního, papírenského průmyslu.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

nátěrové hmoty, energetické suroviny, plastové obaly, papír

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Investment, financing
  • Services

Responsible

Mr Ing. Václav Pastrňák

místopředseda představenstva

Mr Ing. Tomáš Pastrňák

předseda představenstva

back to list