Support of SMEs / Podpora malých a středních podniků a živnostníků

The Association of Small and Medium-Sized Enterprises and Crafts CZ brings together small and medium-sized enterprises and craftspeople and their organisations from around the whole country on an open, non-political platform.
-------------------------------------
Zastupuje a hájí zájmy cca 254.000 podnikatelských subjektů. Připomínkuje novou legislativu, je členem řady klíčových poradních orgánů. Realizuje unikátní průzkumy o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání, které jsou pokladem pro její stanoviska. Je postavena na třech základních pilířích: NEZÁVISLOST, ODBORNOST, PRAXE. Vyhlašuje vlastní Grantový program s finanční odměnou.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Simplify the business with us! / Pojďte s námi zjednodušit podnikání!

Co nabízíme

We have all fundamental information for beginning and experienced entrepreneurs in advance according to target groups (traders, exporters, innovative companies, manufacturing, services, etc.)., prepared measures, legislative changes and the impact on the business environment, advices and tips, trends, analysis, invitations to seminars, working breakfasts, conferences, round tables, meetings, incl. foreign. Members get free weekly EURO and all analyses of our independent surveys. Participation in events AMSP ČR is free. We help in the fight with the authorities. We offer observer status at 6 months for free.
-------------------------------------
Pro začínající i zkušené podnikatele máme všechny zásadní informace v předstihu dle cílových skupin (živnostníci, exportéři, inovativní firmy, výroba, služby a pod.), tj. připravovaná opatření, legislativní změny a dopady do podnikatelského prostředí, rady a tipy, trendy, analýzy, pozvánky na semináře, pracovní snídaně, konference, kulaté stoly, setkání vč. zahraničních. Členové dostávají zdarma týdeník EURO a všechny analýzy našich nezávislých průzkumů. Účast na akcích AMSP ČR je zdarma. Pomáháme v boji s úřady. Nabízíme statut pozorovatele na 6 měsíců bezplatně.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for all the decent entrepreneurs. We offer: political independence, expertise and experience, collaboration and practical information for small and medium businesses, entrepreneurs and their organizations (associations, guilds, unions, etc.). Specific proposals for strategies, programs and policies to develop small and medium-sized enterprises based on practical experience. Besides the traditional disciplines, our support also focuses on "trendy fields": biotechnology, nanotechnology, tissue engineering, photonics, aerospace and more. We offer members participate in interesting projects with dynamic partners (Google, ICT partners, export, innovation, trade fairs and exhibitions, competitions, media, etc.).
-------------------------------------
Poptáváme všechny slušné podnikatele. Nabízíme: politickou nezávislost, odbornost a praxi. Spolupráci i praktické informace pro malé a střední podniky, živnostníky či jejich organizace (sdružení, cechy, svazy apod.). Konkrétní návrhy strategií, programů a koncepcí rozvoje malých a středních podniků vycházejících z poznatků z praxe. Vedle tradičních oborů se naše podpora zaměřuje také na „trendové obory“: biotechnologie, nanotechnologie, tkáňové inženýrství, fotonika, kosmický průmysl a další. Členům nabízíme účast v zajímavých projektech s dynamickými partnery (Google, ICT partneři, export, inovace, veletrhy a výstavy, soutěže, média ap.).

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

AMSP CR
AMSP CR

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Ms Eva Svobodová

Generální ředitelka / CEO

Zpět na seznam