Program

Organizační pokyny pro účastníky.

Kontakt-Kontrakt MSV 2014

30. září 2014

08:30 - 09:45

Registrace/Prezence - pavilon A2

10:00 - 12:00

Dopolední bilaterální schůzky, návštěva veletrhu MSV

12:00 - 13:00

Polední přestávka

13:00 - 18:00

Odpolední bilaterální schůzky, návštěva veletrhu MSV

19:00 - 21:00

Společenský večer (Kapacita naplněna. Další přihlášky pouze na čekací listinu)

 

1. ŘÍJNA 2014

09:30 - 12:00

Dopolední bilaterální schůzky, návštěva veletrhu MSV

12:00 - 13:00

Polední přestávka

13:00 - 18:00

Odpolední bilaterální schůzky, návštěva veletrhu MSV

picture_meeting-programme_section.JPG