Business company / Obchodní společnost

The company was founded in 1976 by Wilhelm Zastera.

The company provides:
- Meltpressure-probes
- Pressure-controller
- Hydraulic-probes, Pneumatic-probes
- Manometer
- Diaphragm-seal
- Temperatur-probes
- Thermometer; Temperature-controller
- Heatings
- Limit monitor
- Solide State Relais
- DIN Rail - Clamps
-------------------------
Firma byla založena v roce 1976 Wilhelmem Zasterou.

Mezi produkty firmy patří:
- tlakové sondy
- regulátory tlaku
- hydraulické sondy, pneumatické sondy
- manometr
- teplotní sondy
- teploměry; regulátory teploty
- topení atp.

Number of employees
  • 1-9
  1. Profile 1
  2. Profile 2
  3. Profile 3

IWZ Mini - Zyklon

What we offer

Conveying-device (Venturi-principle)
air current conveys into the separator (blow)
plastic pellets
-------------------------------
Dopravní-device (Venturiho princip)
proud vzduchu dopravuje do odlučovače (foukací)
plastové pelety

What we are looking for

sales representative for Slowakia and Czech Republic
--------------------------------------------
obchodní zástupce pro Slovensko a Českou republiku

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

conveyor, plastic pellets
dopravník, plastové pelety

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)

Responsible

Mr Ing. Mag. (FH) Bernhard Klaus Vertacnik

TORO-systems TR – Dry Jet ™

What we offer

Dryer for hygroscopic plastic-pellets
easy to use control
optimated thermal-isolation
rugged handlebar
automated Energy-Saving-System
--------------------------------------------------
Sušička pro hygroskopické plastové-pelety
snadné ovládání
optimated tepelně-izolační
robustní řídítka
automatizované Energy-Saving-System

What we are looking for

sales representative for Slowakia and Czech Republic
--------------------------------------------------
obchodní zástupce pro Slovensko a Českou republiku

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

Dryer
vysoušeč

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)

Responsible

Mr Ing. Mag. (FH) Bernhard Klaus Vertacnik

IWZ SM 152 blade granulator

What we offer

blade granulator

*low feeding altitude
*feed screw
*compact structure
*highest savety level
----------------------------------
čepel granulator

* nízká výška krmení
* pohybový šroub
* kompaktní konstrukce

What we are looking for

Trade agent in Czech Republic and Slovakia
-------------------------------------
Obchodní agent v České republice a na Slovensku

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

Recycling, Granulator
recyklace

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)

Responsible

Mr Ing. Mag. (FH) Bernhard Klaus Vertacnik

back to list