Consulting, information, assistance of SMEs / Poradenství, informace, pomoc malým a středním podnikům

The Chamber of Commerce and Industry Chemnitz (Industrie-und Handelskammer Chemnitz) is representing the general interests of its 77,000 member companies. As member of the Enterprise Europe Network It supports its member companies doing business in the European Single Market by providing information and assistance. Services offered are:
- Information and advice on European markets, EU funds and public procurement
- Organisation of trainings and brokerage events
- cross-border partnering services
-----------------------------------------
Průmyslová a obchodní komora Chemnitz (Industrie-und Handelskammer Chemnitz) zastupuje obecné zájmy svých h členských firem (77000). Jako člen sítě Enterprise Europe Network podporuje své členské firmy podnikající na jednotném evropském trhu tím, že poskytuje informace a pomoc. Nabízené služby:
- Informace a rady o evropských trzích, fondů EU a veřejných zakázkách
- Organizace školení a kooperačních akcí
- Přeshraniční partnerské služby

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Cross-border SME support / Přeshraniční podpora malých a středních podniků

Co nabízíme

We support Saxon SME's doing cross-border business in the European Union and internationally. We provide information on EU market and sectors, legal advice and help to find business partners abroad.
---------------------------------------------
Podporujeme Saské MSP v jejich přeshraničním podnikání v Evropské unii a na mezinárodní úrovni. Poskytujeme informace o evropské trhu, právní poradenství a pomoc při hledání obchodních partnerů v zahraničí.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Business partners for our clients.
------------------------------------------------
Obchodní partnery pro naše klienty

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

business partners, SME support
obchodní partneři, podpora MSP

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Ms Martina Divisova

Koordinator Netzwerk Tschechien
Zpět na seznam