Support for trade (China, India), market research, marketing / Podpora obchodu (Čína, Indie), výzkumy trhu, marketing

GOVIN supports SMEs in getting more information about obstacles and possibilities connected with entering foreign markets (primarily law and finance). Its activity is focused on systematic improvement of education and public awareness of the Czech managers and SME’s about international business relations and cultural differences influencing business. Its purpose is also to improve access to foreign markets information.
-------------------------------------
GOVIN podporuje malé a střední podniky při získávání více informací o překážkách a možnostech spojených se vstupem na zahraniční trhy (především právo a finance). Činnost je zaměřena na systematické zlepšování vzdělávání a povědomí veřejnosti o českých manažerech a malých a středních podnicích o mezinárodních obchodních vztazích a kulturních rozdílech, které ovlivňují podnikání. Cílem je také zlepšení přístupu k informacím o zahraničních trzích .

Number of employees
  • 10-49

Market research / Průzkum trhu

What we offer

English, Czech, German
Expert studies (topics: finance, law, logistics, international trade) or market analyzes (China, India)
---------------------------------
angličtina, čeština, němčina
Zpracování odborných studií (témata: finance, právo, logistika, mezinárodní obchod) či analýz trhu (Číny, Indie)

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

market research
odborná studie

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Services

Responsible

Mr Mgr. Tomáš Pala

ředitel
back to list