ICT infrastructure, industrial sewing / ICT infrastruktura, průmyslové šití

HCV Group SpA is divided into two major divisions. Original ICT division deals with information systems and complex enterprise infrastructure. The second division is engaged in industrial sewing.
The company cooperates with domestic and foreign industrial companies from its beginning.
The company HCV group a.s., that was established in 1992, is based in Rožnov. Its offices are in Brno, Vsetín and Nový Jičín and manufacturing plant is in Sedliště at Frýdek Místek
-------------------------------------
HCV group a.s. se dělí do dvou velkých divizí. Původní ICT divize se zabývá informačními systémy a komplexní podnikovou infrastrukturou. Druhá divize se zabývá průmyslovým šitím.
Společnost od svého počátku spolupracuje s průmyslovými českými i zahraničními podniky.
Společnost HCV group a.s. se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, pobočkami v Brně, Vsetíně a Novém Jičíně a výrobním závodem v Sedlišti u Frýdku Místku vznikla v roce 1992

Počet zaměstnanců
  • 50-249
  1. Profil 1
  2. Profil 2

Information systems and ICT infrastructure / Informační systémy a ICT infrastruktura

Co nabízíme

HCVgroup a.s. provides comprehensive project, technical, technological and system solutions along with computer infrastructure supplies, implementations of information systems Helios and Obchodník, software development, outsourcing and customer services.
-------------------------------------
HCV group a.s. poskytuje náročná projektová, technická, technologická a systémová řešení spojená s dodávkami počítačové infrastruktury, implementací informačních systémů Helios a Obchodník, vývojem software, outsourcingem a službami spojenými s péčí o zákazníka.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We provide interdisciplinary solutions
Our partners can be:
Manufacturing companies - such as the automotive industry, electrical industry, mechanical engineering, plastics processing, foundry, glass or agricultural and food production. Wholesale company. Service companies - whether transport or freight forwarding companies, healthcare, education, customs services, utilities, designing, market power, etc.
-------------------------------------
Nabízíme mezioborová řešení
Našimi partnery mohou být:
Výrobní společnosti - např. oblasti automobilového průmyslu, elektrotechnické výroby, strojírenství, zpracování plastů, slévárenství, sklářství či zemědělské a potravinářské výroby. Velkoobchodní společnost. Službové společnosti - ať už dopravní či spediční společnosti, zdravotnictví, školství, celní služby, utility, projekční činnost, trh energetiky atd.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

ICT infrastructure, ERP systems
ICT infrastruktura, komplexní informační systémy, zabezpečení firem

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Martin Ječmen

Sales Manager / Obchodní manažer

Mr Vladimír Jošt

sales manager / obchodní manažer

Industrial sewing / Průmyslové šití

Co nabízíme

We are engaged in light and heavy stitching. We have a special sewing machines, welding and sheet, a machine for specific work such as sewing buttonholes and buttons for working clothes, ringing machines, etc. We are a company, which produce high quality 3D and 2D waterproof cover sheets for transport or storing of huge and also small machineries and products, textile filters and waste bags for exhausting machines, foil greenhouses, sewed or welded products for industrial companies, tunnels for dog agility sport and tunnels for children. Most of used materials are UV stabilized. We have our own transport or use the services of carriers PPL, DHL, Dachser and the Czech Post.
----------------------------------------------------
Zabýváme se lehkým a těžkým šitím. Disponujeme speciálními šicími stroji, svářečkami fólií, a stroji na specifické práce, jako je například šití dírek a knoflíků pro pracovní oděvy, kroužkovacími stroji atd. Společnost je výrobcem vysoce kvalitních 3D a 2D krycích plachet pro průmysl, dopravce, filtračních zařízení, fóliovníky, tunely pro psy a tunely pro mateřské školky. Máme vlastní dopravou nebo využíváme služeb přepravců PPL, DHL, DACHSER a České pošty.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

industrial, sewing
průmyslové, šití

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace

Zástupce

Mr Vladimír Jošt

sales manager / obchodní manažer
Zpět na seznam