Production of welded fittings / Výroba svařovaných tvarovek z lPE a PPE rozměrů do 800 mm

We manufacture welded fittings made of PE-HD and PP pipes of large sizes on most modern machines. Elbows and bends from 90 mm to 630 mm diameter, tees diameter from 90 mm to 500 mm diameter. Use potable and waste water, gas and industrial installations. Ability to operate in repairs and breakdowns of existing pipelines. We offer quality products made ​​to the most modern machines, highly affordable. We are able to welded fitting if needed (crash) deliver (depending on size) within 24 hours
--------------------------------------
Vyrábíme svařované tvarovky z PE-HD a PP trubek velkých rozměrů na nejmodernějších strojích. Kolena a oblouky od průměru 90 mm do průměru 630 mm, T-kusy od průměru 90 mm do průměru 500 mm. Použití v rozvodech pitné i odpadní vody, plynu a pro průmyslové rozvody. Možnost použití i při opravách a haváriích stávajících rozvodů. Nabízíme kvalitní výrobky, zhotovované na nejmodernějších strojích, cenově velmi výhodné. Jsme schopni svařenou tvarovku v případě potřeby (havárie) dodat (podle velikosti) i do 24 hod.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Welded fittings made of PE-HD and PP pipes of large dimensions / Svařované tvarovky z PE-HD a PP trubek velkých rozměrů

Co nabízíme

Welded fittings made from PE-HD and PP pipes of large dimensions.
Elbows and bends diameter from 90 mm to 630 mm diameter, tees diameter from 90 mm to 500 mm.
We offer quality products made on the high tech machines, price very affordable. We are able to deliver welded fittings, if needed (breakdowns), depending on size, within 24 hours.
------------------------------------------
Kolena a oblouky od průměru 90 mm do průměru 630 mm, T-kusy od průměru 90 mm do průměru 500 mm.
Nabízíme kvalitní výrobky, zhotovované na nejmodernějších strojích, cenově velmi výhodné. Jsme schopni svařenou tvarovku v případě potřeby (havárie) dodat (podle
velikosti) i do 24 hod.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for construction companies that use welded fittings produced by us.
--------------------------------------
Hledáme stavební firmy, které používají námi vyráběné tvarovky.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

welded fittings
svařované tvarovky

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace

Zástupce

Mr ing. Boris Jedlička

jednatel, společník
Zpět na seznam