Complex financial cunsulting / Komplexní finanční poradenství

Financial Analysis, Investment Analysis, Mergers & Acquisitions, Corporate valuation, Restructuring, Strategy consultancy, Subsidy advisory and counseling, Project Management, Public tendering
-------------------------------------
Finanční analýza, investiční analýza, fúze a akvizice, ocenění podniků, restrukturalizace, dotační poradenství, strategické poradenství, výběrová řízení, řízení projektů

Number of employees
  • 10-49

Economical consultancy, M&A / Ekonomické poradenství, M&A

What we offer

Mergers & acquisions, evaluation of companies, EU grants financing, advantaged state loans, CEED funding, bussines angels. Consultancy company providing complex economic advisory in the Czech and Slovak Republics.
We are providing in particular small and medium-sized enterprises advisory on Mergers and Acquisitions.
Economic advisory to foreign entities entering the Czech market.
All available services leading to securing funds and economic efficiency for all types of businesses, municipalities and NGOs.
We are helping with obtaining EU subsidies and other alternative sources.
-------------------------------------
Nákup a prodej firem, ocenění firem, financování ze zdrojů EU, zvýhodněné státní úvěry, CEED fondy, bussines angels.
Zajišťuje veškeré dostupné služby vedoucí k zajištění finančních prostředků a ekonomické efektivity pro všechny typy podnikatelů, obcí a NNO. Získává dotace z EU a dalších alternativních zdrojů.

What we are looking for

A strong partner, who buys companies and in the CZ and SK market, who are ready to incest in such markets, who Leeds a capital investment advisory.
R&D, innovation partner
-------------------------------------
Silného partnera, který kupuje podniky na trhu ČR a SR, investuje v ČR a SR, potřebuje kapitál, či poradit, jak kapitál efektivně investovat.
Inovační společnosti, které potřebují partnera v oblasti R&D.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

Merger& aquisions, evaluation, EU grants, innovation, research
Nákup a prodej firem, ocenění firem, EU granty, inovace, výzkum

Collaboration sought

  • Subcontracting
  • Technical co-operation
  • Research co-operation
  • Investment, financing
  • Services

Responsible

Mr Ing. Tomáš Vacenovský

sales manager / obchodní manažer

Mr Ing. Petr Skalický

vedoucí odboru Projektového poradenství
back to list