Power engineering / Energetika

The private enterprise ELTIZ is one of the Ukrainian plants designing and producing dry power transformers, electric reactors and inductance chokes.
---------------------------------------------------------------------------------------
Soukromý podnik Eltiz je jedním z ukrajinských závodů navrhující a vyrábějící suché výkonové transformátory, elektrické reaktory a indukčnosti tlumivky.

Number of employees
  • 50-249

The private enterprise «ELTIZ» / Soukromý podnik «ELTIZ»

What we offer

Designing and producing dry-type power transformers, air-core reactors and inductance chokes.
------------------------------------------------------------------------------------
Navrhování a výroba suchých výkonových transformátorů, air-core reaktory a indukčnosti tlumivky.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

Transformers, air-core, reactors, dry-type
Transformátory, vzduch-jádro, reaktory, suchého typu

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Research co-operation

Responsible

Mr Stanislav Arfanytskyi

Deputy of Commercial Director/náměstek obchodního ředitele
back to list