Flexible pipe racking system / Flexibilní trubkový stavebnicový systém

We offer flexible tubular construction system, which is used to optimize manufacturing processes, the introduction of FIFO, Kanban, Kaizen and Lean Manufacturing. Makes it easy to build structures such as kanban racks, transport carts, gravity conveyors, work and assembly tables, but the whole production line.
------------------------------
BEEWATEC s.r.o. nabízí flexibilní trubkový stavebnicový systém, který slouží k optimalizaci výrobní procesů, zavedení principů FIFO, Kanban, Kaizen a Lean Manufacturing. Umožňuje snadné sestavení konstrukcí jako jsou kanbanové, spádové regály, transportní vozíky, gravitační dopravníky, pracovní a montážní stoly, ale i celé výrobní linky.

Number of employees
  • 10-49

Pipe racking system / Trubkový stavebnicový systém

What we offer

Pipe racking system, which is used to optimize manufacturing processes, the introduction of FIFO, Kanban, Kaizen and Lean Manufacturing. Makes it easy to build structures such as kanban racks, transport carts, gravity conveyors, work and assembly tables, but the whole production line.
-------------------------------------------
Trubkový stavebnicový systém, který slouží k optimalizaci výrobní procesů, zavedení principů FIFO, Kanban, Kaizen a Lean Manufacturing. Umožňuje snadné sestavení konstrukcí jako jsou kanbanové, spádové regály, transportní vozíky, gravitační dopravníky, pracovní a montážní stoly, ale i celé výrobní linky.

What we are looking for

We are looking for new customers and looking for cooperation in science and research.
--------------------------------------
Hledáme nové zákazníky a poptáváme spolupráci ve vědě a výzkumu.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

Kanban shelves, racks, transport trolleys, carts, gravity conveyors, work and assembly tables, production line
Kanban regály, spádové regály, transportní vozíky, gravitační dopravníky, pracovní a montážní stoly, výrobní linky

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Technical co-operation

Responsible

Mr Ing. Tomáš Kožoušek

CEO/jednatel
back to list