CNC milling, parts manufacturer / CNC frézování, výroba dílů

Our main is CNC: 3 to 5-axis CNC milling machines. Main production areas: automotive, machine tool manufacturing, injection molding tools, custom parts. Produce (MAG Hungary Ltd., Mercedes-Benz Hungary Kft, etc) international companies products are 90% in Hungary for. The individual and small series production structure allows for intense flexibility and rapid adaptation to customer needs. The guarantee of high quality products and the recognized high-skilled manufacturing expertise and considerable technical knowledge base. We would like to establish a stable long-term cooperation with foreign companies. CNC milling, parts manufacturer.
----------------------------------------------------------------------
Pracujeme s CNC: 3 až 5-osé CNC frézky. Hlavních produkčních oblasti: automobilový průmysl, výroba obráběcích strojů, vstřikovací stroje, zakázkové díly. Produkce (MAG Maďarsko, Mercedes-Benz Maďarsko, atd.), Individuální a malosériová výroba konstrukcí umožňuje intenzivní flexibilitu a rychlé přizpůsobení se potřebám zákazníků. Záruka vysoké kvality výrobků, výrobní odbornost a technické znalosti. Chtěli bychom vytvořit stabilní dlouhodobou spolupráci se zahraničními firmami. CNC frézování, výroba dílů.

Number of employees
  • 1-9

CNC machining, CNC milling, parts manufacturing, suppliers / CNC obrábění, CNC frézování, výroba dílů, dodavatelé

What we offer

CNC machining availability absorbing looking for a long-term partner.
-----------------------------------------------------------------------------
CNC obrábění, hledáme dlouhodobého partnera.

What we are looking for

We would like to create a stable long-term cooperation with foreign companies. CNC milling, machining, parts suppliers.
------------------------------------------------------------------------------
Chtěli bychom vytvořit stabilní dlouhodobou spolupráci se zahraničními firmami. CNC frézování, obrábění, výroba dílů, dodavatelé.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

cnc machining, cnc milling, parts manufacturing,
CNC obrábění, CNC frézování, výroba dílů,

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Services

Responsible

Mr Peregi Zsolt

confidential clerk, manager/prokurista , manažer

back to list