Performance internet marketing, web analytics Google Analytics / Výkonnostní internetový marketing a webová analytika Google Analytics

Consultancy and lector activity in the field of performance internet marketing, web analytics - Google Universal Analytics and support of internetbusiness, elaboration of marketing performance strategies.
-------------------------------------
Konzultační a lektorská činnost v oblastech výkonnostního internetového marketingu, webové analytiky - Google Universal Analytics a podpory podnikání na internetu, zpracování výkonnostně-marketingových strategií.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Consultancy and tranining on performance internete marketing / Konzultace a školení výkonnostního internetového marketingu

Co nabízíme

We offer consultancy services and tranings on performance internet marketing, administration of social networks - especially Facebook, formulation of marketing plans and strategies focused on e-business, packages of marketing tools, processing data from Google Analytics and PPC campaignes, performance optimalization of web pages, meaningful marketing with performance goals.
-------------------------------------
Konzultační služby a školení výkonnostního internetového marketingu, správu sociálních sítí - zejména Facebooku, tvorbu marketingových plánů a strategií se zaměřením na internetové podnikání, balíčky nastavení marketingových nástrojů, zpracování dat z Google Analytics a PPC kampaní, výkonnostní optimalizace webových stránek, smysluplný marketing s výkonnostními cíli.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We look for partners who use the Internet as a main promotion channel for aquisition of new custiomer and companies who would like to use social networks for marketing support of their products and services.
-------------------------------------
Partnery, kteří využívají internet jako hlavní marketingový kanál pro akvizici nových zákazníků a firmy, které zvažují aktivněji využít sociální sítě pro marketingovou podporu svých produktů a služeb.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

performance marketing, internet marketing, social media, Facebook, SEO, consultation, training, seminars, workshops, internet business
výkonnostní marketing, internetový marketing, sociální sítě, Facebook, SEO, konzultace, školení, semináře, podnikání na internetu

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Licence
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Mr Bc. Zbyněk Hyrák

Owner / Majitel

Zpět na seznam