Wastewater treatment, rainwater harvesting and grease management systems for domestic, commercial and industrial markets / Čistírny odpadních vod

WPL provides innovative and reliable sewage and wastewater treatment, rainwater harvesting and grease management systems for domestic, commercial and industrial markets, as well as being one of the main suppliers to the UK’s water utility companies. As an internationally-recognised leader in the design, manufacture and supply of both standardised and bespoke environmental solutions, WPL is dedicated to providing the highest quality products and services.
----------------------------------
Nabízíme inovativní a spolehlivé čištění kanalizace a odpadních vod, dešťové vody a systémy řízení pro domácí, komerční a průmyslové trhy. Jsme jeden z hlavních dodavatelů pro rozvodné společnosti ve Velké Británii. Jsme mezinárodně uznávaným lídrem v oblasti navrhování, výroby a dodávek standardních a zakázkových řešení v oblasti životního prostředí, WPL se zaměřuje na poskytování nejvyšší kvality produktů a služeb.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Innovative and reliable sewage and wastewater treatment / Čištění odpadních vod a dešťové vody

Co nabízíme

Our innovative, intuitive solutions include full design, engineering and specification support, comprehensive customer service and regional maintenance back-up.

For more than 20 years, we have been dedicated to delivering superior solutions that are fully supported by our qualified engineers and backed up by our quality guarantees. The result is dependable and innovative wastewater, rainwater and grease management systems that consistently exceed our customers’ expectations.
Ever vigilant as to current and pending legislation, our focus is to deliver superior solutions that provide fully compliant, fully supported, future-proof results for our customers, time after time.
---------------------------
Naše inovativní, intuitivní řešení zahrnují kompletní návrh, inženýrské práce a podporu přesného vymezení požadavků, komplexní zákaznický servis a podporu místní údržby.

Více než 20 let se oddaně věnujeme dodávkám mimořádných řešení, která jsou plně podporována našimi kvalifikovanými inženýry a kvalitními garancemi. Výsledkem je spolehlivý a inovativní systém odpadních vod, dešťových vod a systém maziv, který neustále předchází očekávání našich zákazníků.
Jsme vždy ostražití ve vztahu k platné a plánované legislativě, soustředíme se na dodávky nadstandartních řešení, tak abychom našim zákazníkům poskytovali pružné, plně podporované a v budoucnosti obstojné výsledky.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

I'm planning to visit new customers, make sales and seek a strategic partner for WPL Ltd.
-----------------------------------
Mám v plánu navštívit nové zákazníky pro prodej a hledat strategického partnera pro WPL sro

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

water, wastewater, sewage treatment, grease management

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Mr Frantisek Mikulinec

Central European Sales Manager

Zpět na seznam