Services, chamber of commerce / Služby, hospodářská komora

We provide services to members of SOPK. We cooperate with foreing institutions and trade and industry chambers. Support of development companies.
-------------------------------------
Poskytovanie služieb členom SOPK. Spolupráca so zahraničnými inštitúciami a obchodnými a priemyselnými komorami. Podpora rozvoja firiem.

Number of employees
  • 1-9

Services / Služby

What we offer

Representation interests of members companies.
We provide services:
Organization seminars, specialist conferences, bilatelars events, trade missions, fairs.
Issues ATA carnets, certificates and verify documents.
-------------------------------------
Zastupovanie záujmov členských firiem.
Poskytujeme služby:
Organizácia seminárov, odborných konferencií, klubov, bilaterálnych stretnutí firiem, obchodných misií, výstav.
Vystavenie ATA karnetov, certifikátov a overovanie dokumentov.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Collaboration sought

  • Services

Responsible

Mr Ing. Róbert Vydra

Foreign Relations Manager / Vedoucí zahraničních vztahů
back to list