Realization of equipment and materials, automatic welding devices / Realizace zařízení a materiálů, automatických svařovacích zařízení

1. Zaporozhye
2. Limited Liability Company
3. The company engaged in the supply of electrical equipment and welding equipment, automated welding lines and facilities, supplies.
------------------------------------------------------------------------------
1. Zaporozhye
2. Společnost s ručením omezeným
3. Společnost zabývající se dodávkami elektrických zařízení a svařovací techniky, automatizovaných svařovacích linek a zařízení, zásoby.

Number of employees
  • more than 250

Triada LTD

What we offer

The company engaged in the supply of electrical equipment and welding equipment, automated welding lines and systems, consumables. Specializes in welding and deals with issues related to the development and formation of various welding industries.
-------------------------------------------------------------------------------
Společnost zabývající se dodávkami elektrických zařízení a svařovací techniky, automatizovaných svařovacích linek a systémů, spotřebního materiálů. Specializuje se na svařování a zabývá se otázkami souvisejícími s vývojem a tvorbou různých svařovacích průmyslových odvětví.

What we are looking for

We are looking for new partners.
---------------------------------------------------------
Hledáme nové partnery.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

welding industries
svařovací technika

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Research co-operation
  • License agreement
  • Investment, financing
  • Services

Responsible

Mr Kirill Krasnoselskyi

Director/ředitel
back to list