Lubricants manufacturing and marketing / Výroba maziv a uvádění na trh

Located in Hungary Almásfüzitő on the Danube.
Production and marketing of lubricants.
Main markets are in Central-Eastern-Europe and West-Europe.
-----------------------------------------------------------------------
Nachází se v Maďarsku Almásfüzitő na Dunaji.
Výroba a prodej maziv.
Hlavními trhy jsou ve střední a východní Evropě a-West-Europe.

Number of employees
  • 50-249

Lubricants / Maziva

What we offer

Lubricants and lubrication services.
High quality,quick response,short delivery terms.
Decades of knowledge in tribilogy and lubrication.
-------------------------------------------------------------------------------
Maziva a mazací služby.
Kvalitní, rychlá odezva, krátké dodací termíny.
Desetiletí znalostí v tribilogy a mazání.

What we are looking for

Potential customers in the industry, suppliers industry and automotive industry.
-----------------------------------------------------------------------------------
Potenciální zákazníky v průmyslu, dodavatele průmyslové a do automobilového průmyslu.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

Lubricants, industry, suppliers, lubrication, services
Maziva, průmysl, dodavatelé, mazání, služby

Collaboration sought

  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation

Responsible

Mr András Péceli

OEM Key Account Manager/Výrobce Originálního Vybavení - manažer
back to list