Transportation and customs processing / Doprava a celní zpracování

The company "MTA Internationale Spedition" GmbH offers you a - wide variety of services for transportation to Russia. Our services summarized: - customs processing (export and import in Russia), - transport insurance, - supervision of goods - preparation of all necessary transport documents - certification of goods for customs clearance in Russia - procurement of import licences - storage / consolidation of goods in Russia and Germany.
-----------------------------------------
Firma "MTA Internationale Spedition" GmbH Vám nabízí - širokou škálu služeb pro přepravu do Ruska. Naše služby: - celní zpracování (export a import v Rusku), - dopravní pojištění, - dohled nad zbožím - příprava všech potřebných přepravních dokladů - certifikace zboží pro celní odbavení v Rusku - nákup dovozních licencí - skladování / konsolidace zboží v Rusku a Německu.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

MTA Internationale Spedition GmbH

Co nabízíme

- customs processing (export and import in Russia)
- transport insurance
- supervision of goods
- preparation of all necessary transport documents
- certification of goods for customs clearance in Russia
- procurement of import licences
- storage / consolidation of goods in Russia and
Germany
- delivery of your shipments to the end customer to
all Russian cities
-------------------------------------
Celní zpracování (export a import v Rusku)
- Pojištění přepravy
- Dohled nad zbožím
- Příprava všech potřebných přepravních dokladů
- Certifikace zboží k celnímu řízení v Rusko
- Nákup dovozních licencí
- Skladování / konsolidace zboží v Rusku a Německu
- Doručení vašich zásilek ke koncovému zákazníku do
všech ruských měst

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

customs clearance, transportation, storage, certification

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Mr Alois Vetsch

Sales Manager

Zpět na seznam