Foundry / Slévárna

The production of exact zinc, tin and lead castings using the centrifugal casting technology into rubber forms. Last year the company has broadened their product portfolio by ductile cast iron.
-------------------------------------
Výroba odlitků z šedé litiny a hliníkových slitin, litých do pískových forem, výroba přesných odlitků ze zinku, cínu a olova odlévaných technologií odstředivého lití do gumových forem. V minulém roce byla rozšířena nabídka o tvárnou litinu.

Number of employees
  • 10-49

Production of castings / Výroba odlitků

What we offer

We offer piece and small series production of castings of grey iron, ductile cast iron, aluminium, small castings of zinc, tin and lead, including production of model devices. In cooperation we are able to organize machining, heat treatment and surface treatments of castings.
-------------------------------------
Nabízíme zakázkovou kusovou a malosériovou výrobu odlitků ze šedé litiny, tvárné litiny, hliníkových slitin, drobných odlitků ze zinku, cínu a olova, včetně výroby modelových zařízení. V kooperaci můžeme zajistit i opracování, tepelné zpracování a povrchové úpravy odlitků.

What we are looking for

We are looking for companies which could assing us produce castings, respectively their treatment and surface finishing as a subcontractor.
-------------------------------------
Hledáme firmy, které by nám formou subdodávek zadávaly výrobu odlitků, případně jejich opracování a povrchovou úpravu.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

Foundry, Production of Castings
slévárenství, výroba odllitků

Collaboration sought

  • Subcontracting
  • Manufacturing agreement

Responsible

Mr Ing. Radim Jelínek

Director/ředitel
back to list