Composite tubes – development, production, sale / Kompozitové trubky – vývoj, výroba, prodej

Our company has been specializing in the production of high quality glass-carbon-aramid-epoxy composite tubes since 1985. We focus not only on producing these tubes as an intermediate product, but especially on developing, producing and delivering complete technical solutions and products based on these tubes.
-------------------------------------
Naše firma se specializuje na výrobu vysoce kvalitních kompozitových trubek na bázi sklo-uhlík-aramid-epoxid. Nevěnujeme se pouze výrobě trubek jako polotovaru, ale zaměřujeme se především na vývoj, výrobu a dodávky kompletních technických řešení a výrobků, jejichž základem je kompozitová trubka.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Development a production of high strength composite tubes of glass-carbon-aramid-epoxy for various purposes / Vývoj a výroba vysokopevnostních kompozitových trubek na bázi sklo-karbon-aramid-epoxi pro nejrůznější účely

Co nabízíme

We can offer our clients technical support assistance in developing components or complete solutions made from high strength composite tubes of glass-carbon-aramid-epoxy, production of prototypes, serial production, product testing according to European and Czech standards, extraordinary quality and reliability of our products
-------------------------------------
V současné době můžeme našim zákazníkům z oblasti vysokopevnostních trubek nabídnout technickou pomoc při vývoji součástí nebo kompletních výrobků z kompozitových trubek sklo-uhlík-aramid-epoxid, výrobu prototypu, sériovou výrobu, zkoušky výrobků dle evropských a českých norem, malosériovou i sériovou výrobu v operativně krátkých lhůtách, výjimečnou kvalitu a spolehlivost našich výrobků.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for an experienced distributor in the field of energetics and power distribution, who would be interested in distributing this product outside of the Czech Republic
-------------------------------------
Hledáme zkušené distributory z oblasti energetiky, kteří se zajímají o distribuci produktů mimo Českou republiku

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Fibre glass carbon epoxy composite tubes, high voltage insulating poles, live line working
Skleněná vlákna uhlíku epoxidových kompozitních trubek, vysoké napětí izolační tyče, live line working

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby

Zástupce

Mr Ing. Filip Lopour, Ph.D.

Managing Director/Jednatel společnosti
Zpět na seznam