Executive search, interim management, outsourcing HR / Přímé vyhledávání, průběžné řízení, outsourcing lidských zdrojů

We are experts in management consulting and human resources.
We provide Interim Management which is the most efficient service for the change management in case of development or crisis situations.
We are widely experienced in obtaining senior managers, talents, or executives. We can find them or advise how to get them as quickly as possible.
We provide outsourcing service of a unit or the entire HR department. We are not afraid of unique projects related to HR and company culture.
Our knowledge is based on our own experiences and knowledge of our partners - interim managers.
Confidentiality, results orientation and long-term reliability is essential for our business.
------------------------------------
Jsme odborníky na poradenství v oblasti managementu a lidských zdrojů.
Zabýváme se Interim managementem, jako nejefektivnější službou při provádění změn ve společnosti, týkajících se jak rozvoje, tak mimořádných situací.
Máme dlouholeté zkušenosti se získáváním zkušených manažerů, talentů, nebo výkonných pracovníků. Umíme je vyhledat nebo poradit, jak je získat co nejrychleji.
Provádíme outsourcing jednotlivých částí, nebo celého HR oddělení. Nebojíme se unikátních projektů, které souvisí s HR a firemní kulturou.
Při práci využíváme zkušenosti z vlastní praxe, nebo je čerpáme ze znalostí, které mají naši spolupracovníci – interim manažeři.
Diskrétnost, orientace na výsledek a dlouhodobá spolehlivost jsou pro nás samozřejmostí.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Counseling / Poradenství

Co nabízíme

executive search, recruitment, outsourcing HR, interim management
-----------------------------------------
vyhledávání, nábor, outsourcing lidských zdrojů, interim management

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

executive search, recruitment, outsourcing HR, interim management
executive search, recruitment, outsourcing HR, interim management

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Ján Dolejš

CEO/jednatel


Ms Vendula Černohorska

Konzultant / Consultant
Zpět na seznam