Call center, business telephony and voice dispatch systems / Systémy pro call centra, podnikovou telefonii a hlasová dispečerská pracoviště

OptimSys develops and provides technologies and solutions for call centers, business telephony and voice dispatch centers. We help companies with streamlining and innovating communication processes in the area of telephone customer care, sales and telemarketing, company internal communication and dispatch communication.
-------------------------------------
OptimSys vyvíjí a poskytuje technologie a řešení pro call centra, podnikové telefonní systémy a hlasová dispečerská centra. Pomáháme společnostem zefektivňovat a inovovat komunikační procesy v oblasti telefonické péče o zákazníky, prodeje a telemarketingu, interní firemní komunikace a dispečerského řízení.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Call center, corporate telephony and voice dispatch systems / Systémy pro call centra, hlasová dispečerská pracoviště

Co nabízíme

OptimSys offers a comprehensive portfolio of software technologies, products and solutions together with an extensive know-how that help companies with streamlining and innovating communication processes in the area of telephone customer care, sales and telemarketing,. Whether you wish to build a new, or just extend and innovate your existing call center, customer care line, dispatch system, or business phone system including integration with your information system, we have a solution for you.
-------------------------------------
OptimSys nabízí komplexní portfolio softwarových technologií, produktů a řešení, doplněné rozsáhlým know-how, které pomáhají společnostem zefektivňovat a inovovat komunikační procesy v oblasti telefonické péče o zákazníky, prodeje a telemarketingu. Ať již plánujete nově vybudovat nebo pouze rozšířit a inovovat stávající call centrum, linku zákaznické podpory, dispečerský systém nebo podnikový telefonní systém, včetně propojení s vašim informačním systémem, máme pro vás řešení.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for: - distributors and value added resellers (VARs) for distribution of our solutions. Clients who are interested in consultation about how to improve their customer care. Partners, especially among information systems producers and providers, for long-term cooperation in development of tools for efficient customer care. Partners for long-term cooperation.
-------------------------------------
- Hledáme: - distributory a distributory s přidanou hodnotou (VAR) pro prodej našich řešení. Klienty, kteří mají zájem o konzultaci, jak zlepšit svou péči o zákazníky. Partnery, zejména z řad výrobců a poskytovatelů informačních systémů, pro dlouhodobou spolupráci na rozvoji nástrojů pro efektivní péči o zákazníky a partnery pro dlouhodobou spolupráci na vývoji řešení pro call centra a dispečerské systémy.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

call center, telephony, dispatch systems, speech technologies, VoIP
call centrum, telefonie, dispečerský systém, řečové technologie, VoIP

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Licence
  • Sluzby

Zástupce

Mr RNDr. Pavel Cenek

CEO


Mr Petr Stejskal

obchodník

Zpět na seznam