Enterprise Europe Network - new business opportunities in more than 50 countries / Služby Enterprise Europe Network

The mission of the Chamber is to improve the business success of the member companies and to enhance the economic life of the county and to promote the international relationships. As a Hungarian member of Enterprise Europe Network, the Chamber is able to support SMEs to find new international business opportunities and helps any foreign companies which are interested in Hungarian economical entities and would like to establish new business co-operations with Hungarian firms.
-------------------------------------
Misí hospodářské komory je zlepšit obchodní úspěchy členských společností a pozvednout úroveň ekonomického života země a podporovat mezinárodní vztahy. Jako maďarský člen Enterprise Europe Network je Hospodářská komora schopna podpořit malé a střední podniky k nalezení mezinárodních obchodních příležitostí a pomáhá cizím společnostem, které se zajímají o maďarské ekonomické subjekty a rádi by vytvořili novou obchodní spolupráci s maďarskými firmami.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Enterprise Europe Network - new business opportunities in more than 50 countries / Nové obchodní příležitosti ve více než 50 zemích

Co nabízíme

Enterprise Europe Network Győr is hosted by the Chamber of Commerce and Industry for Győr-Moson-Sopron County. The Chamber of Commerce and Industry for Győr-Moson-Sopron County is a member of the Enterprise Europe Network supported by the European Commission. The network is made up of close to 600 partner organisations in more than 50 countries.

The aim of the Network is to help SMEs to find international markets and new international business partners. With the help of the business and the innovation databases of the Network, enterprises can find proper matches for their profiles in order to establish new business relations.
-------------------------------------
Enterprise Europe Network Győr sídlí na Obchodní a průmyslové komoře pro Győr-Moson-Sopron. Síť EEN se skládá z téměř 600 partnerských organizací ve více než 50 zemích. Cílem sítě je pomoci malým a středním podnikům najít nové mezinárodní obchodní partnery a trhy.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Business opportunities, advisory service, business in Hungary

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Ms Judit Nagy

Assistant of International Relations

Mr Tamás Tóth

Zpět na seznam