Intelligent laser sensor systems used in the manufacturing industry / Inteligentní senzorové systémy používané ve zpracovatelském průmyslu

Meta Vision Systems Ltd develops, manufactures and sells intelligent laser sensor systems used globally in the manufacturing industry such as automotive and tube and pipe production.
For the most part our systems are being used to guide robots and automatic welding machines to ensure that bad welds due to errors in the part poistion are avoided.
Apart from weld guidance, MVS also produces and instals pipe measurement systems and weld inspection devices.
Initially MVS was founded in 1984 as Meta Machines Ltd spawned by the Engineering Department of the University of Oxford. After having spent 3 years being owned by Germany's Rheinmetall GmbG a management buy out in 1994 resulted in the return to the UK and the creation of the present company.
------------------------------------------
Meta Vision Systems Ltd vyvíjí, vyrábí a prodává senzorové systémy, inteligentní laserové systémy používané na celém světě ve zpracovatelském průmyslu, jako je automobilový průmysl a potrubní výroba.
Z velké části naše systémy slouží k lepší orientaci robotů a svařovacích automatů, aby zajistily, že se vyhnou kvůli chybám špatným svarům.
MVS také vyrábí a instaluje systémy měření potrubí a kontrolní svar. zařízení.
Zpočátku MVS byla založena v roce 1984 jako Meta Machines Ltd., technického oddělení na univerzitě v Oxfordu. Poté, co byla tři roky ve vlastnictví německého Rheinmetall GmbG, byla v roce 1994 vyplacena a navrácena do Velké Británie jako současná společnost.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Meta Vision Systems develops, manufactures and sells intelligent laser sensor systems / Meta Vision Systems vyvíjí, vyrábí a prodává systémy inteligentního laserového senzoru

Co nabízíme

Our products are needed in the manufacturing industry, ranging from steel fabrication, via automotive to tube and pipe. They are used to guide industrial robots and automatic welding equipment to the correct welding positions.
Our skills and expertise are extensive, some of our staff have over 20 years experience solving automation problems in manufacturing. We work with many of the world's leading robot and machine automation suppliers.
Products are available from 35 sales partners around the world. Currently there are about 200 end users in over 30 countries. Time and again Meta is chosen over its competitors and we have the largest installed base of laser tracking systems with over 1500 units in use around the world.
---------------------------------
Naše výrobky jsou zapotřebí ve zpracovatelském průmyslu, od ocelových konstrukcí, přes automobilový průmysl až po trubky a potrubí. Jsou zvyklí vést průmyslové roboty a automatické svařovací zařízení do správné polohy svařování.
Naše znalosti a zkušenosti jsou rozsáhlé, někteří z našich zaměstnanců mají více než 20 let zkušeností řešící problémy automatizace ve výrobě. Spolupracujeme s mnoha předními dodavateli světových robotů a automatizačních zařízení.
Výrobky jsou k dispozici od 35 obchodních partnerů po celém světě. V současné době existuje asi 200 koncových uživatelů ve více než 30 zemích světa. Meta má největší instalovanou základnu laser. sledovacích systémů s více než 1500 jednotkami po celém světě.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners to support and sell our products in the Czech Republic.
-------------------------------
Hledáme partnery pro podporu a prodej produktů v ČR

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

steel, fabrication, welding, automotive, tube, pipe, industrial, robots, manufacturing

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Zástupce

Mr Dr Wolfgang Koelbl

Sales Director

Zpět na seznam