Services in the field of IT, e-commerce 3D, 3D visualization, 3D products / Služby v oblasti IT, 3D e-commerce, 3D vizualizace, 3D produkty

Interactive 3D e-commerce. Visualization, scanning, modeling and animation - all in 3D. The development of custom applications. Applications for social networks. Websites and presentations.
---------------------------------
Interaktivní 3D e-commerce. Vizualizace , skenování, modelování a animace, to vše ve 3D. Vývoj aplikací. Aplikace pro sociální sítě. Internetové stránky a prezentace.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

3D Scanning - Visualization, website, application / 3D Skenování - Vizualizace, Webové stránky, Aplikace

Co nabízíme

We are an international company comprised of professionals
with many years of experience in e-commerce, marketing and new technologies.
We carry out projects in the field of 3D visualization, multimedia presentations and websites. We also create attractive 3D web applications.
The modern method of 3D presentation of products or services, which is different from the other promotion on the Internet.
Each client is treated individually. Thanks to understand the needs and specifications of the client.
--------------------------------
Jsme mezinárodní společnost složená z profesionálů
s mnohaletými zkušenostmi v e-commerce, marketingu a nových technologiích.
Realizujeme projekty v oblasti vizualizace 3D, multimediální prezentace a www stránek . Vytváříme také atraktivní 3D webové aplikace.
Moderní způsob 3D prezentace produktů či služeb, která se odlišuje od ostatních propagací na internetu.
Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Díky tomu porozumíme potřebám a specifikacím daného klienta.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for clients inquiring above mentioned services and products. Also looking for partners for further development and innovation. In both cases, limited to a particular industry, because we know from experience that our offer can be applied across the spectrum of business activities associated with the business.
--------------------------
Hledáme klienty poptávající výše zmiňované služby a produkty. Rovněž hledáme partnery pro další rozvoj a inovace. U obou případů se neomezujeme na konkretní odvětví, protože ze zkušeností víme, že naše nabídka se dá uplatnit v celém spektru obchodních činností spojené s podnikáním.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

3D Visualization, 3D Web pages, 3D Application, 3D E-commerce, 3D Modeling
3D vizualizace, 3D web, 3D aplikace, 3D produkty, 3D eshop

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Licence
  • Investice, financovani
  • Sluzby

Zástupce

Mr Martin Delong

Zpět na seznam