Production of frames of receivers of satellite dishes; production of parts from metals and plastics / Výroba rámů přijímačů parabolických antén

Prankor Ltd. is a manufacturing enterprise registered on the territory of the Kaliningrad region (Russia) especially established for the implementation of the investment project on production of the frames (bodies) of receivers of satellite dishes.
The main manufacturing equipment includes:
- lines for powder and liquid painting;
- Metalworking and forging equipment (guillotine shears, crank presses, press machine, hydraulic press, etc..)
- Equipment for plastic molding (thermoplastic automatic machines etc..)
- Equipment for assembly and packaging of products. Annual production capacity of the plant is 3 million frames of receivers of satellite dishes.
--------------------------------------
Prankor sro je výrobní podnik registrován na území Kaliningradské oblasti (Rusko), založený zejména pro provádění investičních projektů na výrobu rámů přijímačů parabolických antén.
Hlavní výrobní zařízení obsahuje:
- Linky pro práškové a tekuté lakování;
- Obrábění kovů a kov. zařízení (tabulové nůžky, lisy klikové, lis, hydraulický lis, atd ..)
- Zařízení pro lisování plastů (termoplastů automaty atd ..)
- Zařízení pro montáž a balení výrobků.
Roční výrobní kapacita závodu je 3.000.000 rámů přijímačů parabolických antén.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Production of parts of any complexity from metals and plastics / Výroba dílů jakékoliv složitosti z kovů a plastů

Co nabízíme

aerials, ceiling lights
------------------------
antény, stropní světla

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Supplier of metal, plastic, equipment.
---------------------------------
Dodavatel kovů, plastů, zařízení.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

metal, plastic, aerials, satellite dishes, receivers

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace

Zástupce

Ms Tamara Vadimovna Romanenko

Commercial Director
Zpět na seznam