Market information, partner search, training, research activities / Informace o trhu, vyhledávání partnerů, školení, výzkumné činnosti

INOK is the leading oldest and biggest information consulting company in the Kaliningrad region. INOK ltd. specializes in information-based business services to Russian and non-Russian companies. Since 1991, the company has built a local client base of nearly 3000 companies in virtually all spheres of business while providing extensive consulting and research services to foreign companies and organizations using the 5 Steps to Success program.
The services included in the 5 Steps program are based on the extensive informational resources which INOK possesses:
- Client base of 10,000 local Kaliningrad companies developed since 1991. - Import-Export data for all companies and product codes for the Kaliningrad Region, Russia, Ukraine, and Belarus. - Printed press archive in searchable text for the Kaliningrad Region since Jan. 2000: over 50 daily publications; access to similar archives throughout Russia. - Call center.
---------------------------------
Inok je přední nejstarší a největší informační poradenská společnost v oblasti Kaliningradu. Inok ltd. se specializuje na oblasti informačních služeb založených na podnikání ruských a ne-ruských společností. Od roku 1991 si firma vybudovala lokální klientskou základnu téměř 3000 firem prakticky ve všech oblastech podnikání a zároveň poskytuje rozsáhlé poradenství a služby v oblasti výzkumu zahraničních firem a organizací, s použitím programu 5 kroků k úspěchu.
Služby zahrnuté v programu 5 kroků jsou založeny na rozsáhlých informačních zdrojích, které Inok vlastní:
- Klient. základna 10.000 místních Kaliningrad společností, od roku 1991. - Import-Export data pro všechny společnosti a kódy produktů pro Kaliningradskou oblast, Rusko, Ukrajinu a Bělorusko. - Tiskovinový archiv s možností vyhledávání textů Kaliningradské oblasti od ledna 2000: více než 50 denních publikací; přístup k podobným archivům po celém Rusku. - Call centrum.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Business support (market information, partner search, representative activities) / Podpora podnikání (informace o trhu, vyhledávání partnerů, reprezentativní aktivity)

Co nabízíme

Market research, Partner search, Sales Promotion (Call-Centre), Virtual Office, Seminars
Social, economic and political monitorings and reviews
Information seminars on export promotion to Russia
---------------------------------------
Průzkum trhu, Vyhledávání partnerů, Podpora prodeje (Call-centrum), Virtual Office, Semináře
Sociální, ekonomické a politické monitorování a recenze
Informační semináře na podporu exportu do Ruska

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Companies and institutions interested in developing international activities with Russia
--------------------------
Firmy a instituce mající zájem o rozvoj mezinárodních činností s Ruskem

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Ms Yulia Kandalova

Manager for international relations
Zpět na seznam