Software development / Vývoj softvéru

Our company was established in 2008. The company is focused on IT solutions for databases systems and for work flow, for managing administrative processes. Our clientele is from banking field as well as industrial area and generali speaking we can cover all sorts of business, that have more than 5 employees.
We are proved to say we have acumulated a lot of knowledge and axperience over the past years.
Based on the references from our customers they appreate our individual approach, our reasonable prices and our professionalism. Our clientele is pleased with our cooperation and results.
For further references please check out web sides www.unicore.sk
---------------------------------------
Spoločnosť uniCORE, s.r.o. sa zaoberá vývojom softvérových riešení podľa požiadaviek zákazníkov. Našimi zákazníkmi sú spoločnosti z oblasti priemyslu, výroby a bankového sektoru. Prostredníctvom vývoja softvérových aplikácií realizujeme myšlienku zjednodušiť vnútrofiremnú administratívu a preniesť ju do automatizovanej formy. Ide o dochádzku, dovolenky, pracovné cesty, porady, nákupy. Ďalšou oblasťou je správa informácií, ktorá sa týka CRM, správy elektronickej aj papierovej dokumentácie. Novovyvinuté aplikácie sú prepojené s pôvodnými informačnými systémami.
Cieľom oslovenia klienta je spoznať jeho predstavu zefektívnenia toku a správy firemnej dokumentácie v jeho organizácii a prostredníctvom realizovanej automatizácie skrátiť čas, ktorý je u neho potrebný na vybavenie operatívnych úloh. Na základe definovaných práv sprostredkovať prístup k elektronickým informáciám.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Software solutions for customers / Softvérové riešenia pre zákazníkov

Co nabízíme

UNICOR, Ltd. development of information systems offers custom-made, system integration, management of computer networks and information systems, scenovacie services.
The benefits to the customer after the implementation of software solutions, we see an increase in work efficiency, cost reduction and processing of data.
-------------------------------------
uniCORE, s.r.o. ponúka vývoj informačných systémov na mieru, systémovú integráciu, správu počítačových sietí a informačných systémov, scenovacie služby.
Prínos pre zákazníka po implementácii softvérového riešenia vidíme v zvýšení efektívnosti práce, znížení nákladov a v spracovaní údajov.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Our clients should be a company that has a more complex administrative, business and manufacturing processes and need IT support service.
-----------------------------
Našim klientom by mala byť spoločnosť, ktorá má zložitejšie administratívne, obchodné a výrobné procesy a potrebuje podporu prevádzky IT.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

software, programming
softvér, programovanie

Hledaná spolupráce

  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Ms Mgr. Alena Piknová


Mr Ing. Juraj Šťavina

director
Zpět na seznam