Factory and machinery installation / Overhaul of electric machines, Maintenance of machinery, Machine trade / Výroba, instalace, opravy, údržba strojů

Our Company situated in nortehr part of Hungary in Győr.
We are the Company who relocating production lines , machines, overhaul electrical motors, mainatin machines as necessary.
----------------------------------
Naše společnost se nachází v severní části Maďarska v Győru.
Jsme společnost, která přemísťuje výrobní linky, stroje, revize elektrických motorů, stroje podle potřeby.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Industrytechnology Manager Ltd.

Co nabízíme

Industrytechnology Manager Ltd. is a privately owned company dealing with industrial services. We have decades of experience in the field of factory and machinery installation, maintenance, overhaul and spare parts production.
Our new development scope is a kind of trade activity in the course of which we sell the necessary products for industrial services.
--------------------------------------------
Jsme soukromá společnost zabývající se průmyslovými službami. Máme desítky let zkušeností v oblasti výroby a instalace strojů a zařízení, údržby, oprav a výroby náhradních dílů.
Náš nový posun je druh obchodní činnosti, díky níž prodáváme potřebné produkty pro průmyslové služby.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We would like to serve our partners with our services, in any case they would like to reorganise or move any equipments in order to get better productivity and or more safety.
-----------------------------
Chceme nabídnout našim partnerům naše služby, v žádném případě, nechceme uspořádat nebo přesunout nějaké zařízení, aby bylo dosaženo lepší produktivity a nebo větší bezpečnosti.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Moving industrial machinery, Hevy machines moving. organising , equipment moving

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Mr Project Manager Robert Horváth

Project manager
Zpět na seznam