Cylindrical Foundations / Hrotové základy

Cylindrical Foundations
Multifunctional: especially suited to the stabilisation of the ground where there are poor soil conditions
Flexible, Mobile, Convenient
Stunningly simple: saves time, reduces staffing costs, saves materials and valuable resources
Quality that convinces: technically inspected, patented and conforming to standards
---------------------------------
Hrotové základy
Multifunkční: obzvláště vhodný pro stabilizaci v terénu, kde jsou špatné půdní podmínky
Flexibilní, mobilní, Pohodlné
Úžasně jednoduchý: šetří čas, snižuje náklady na zaměstnance, šetří materiály a cenné zdroje
Kvalita, která přesvědčí: technicky kontrolovány, patentovaný a v souladu s normami

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Cylindrical Foundations / Cylindrické základy

Co nabízíme

Unique piling method within a short time you will obtain perfect reinforced concrete foundations without expensive groundwork and shuttering work.
------------------------------
Unikátní pilot. metoda, kdy během krátké doby získáte perfektní zpevnění železobetonových základů bez nákladných zemních a bednících prací.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

*

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace

Zástupce

Mr Willibald Kellner

Zpět na seznam