Machining parts and components for various industries / Obrábění dílů a komponentů pro různá průmyslová odvětví

TONO Invest Kft is interested in metalworking production os turning and milling products. Also a section within the company is the design and building of montage lines and stations for automotive and other industries.
--------------------------
TONO Invest Kft má zájem o kovozpracující výrobu, soustružení a frézování výrobků. Také v rámci oddělení společnosti je návrh a budování montážních linek a stanic pro automobilový a ostatní průmysl.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

CNC and conventional machining / CNC a konvenční obrábění

Co nabízíme

CNC and conventional machining of parts and components, CAD design
-------------------------------
CNC a konvenční obrábění dílů a komponent, CAD konstrukce

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Partners for delivery of MAchined parts and components, Design and production of montage lines and stations for automotive and other industries
---------------------------
Partnery pro dodávky obráběných dílů a komponentů, Projektování a výroba montážních linek a stanice pro automobilový průmysl a další

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

CNC deliverer machining milling turning parts components

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda

Zástupce

Mr Andras Tonomar

production manager
Zpět na seznam