Plastics / Plasty

The company is the leading manufacturer and processor of plastics. We specialize in producing high-quality wear parts for paper machines, general engineering and plant engineering, and agricultural engineering. We are also a skilled partner in the supply of semi-finished parts plus parts from drawings and tailored solutions from technical plastics.
---------------------------------
Společnost je předním výrobcem a zpracovatelem plastů. Specializujeme se na výrobu vysoce kvalitních dílů podléhajících opotřebení pro papírenské stroje, všeobecné strojírenství a zemědělskou techniku. Jsme také kompetentním partnerem v dodávkách polotovarů, dílů plus dílů podle výkresů a na míru řešení z technických plastů.

Number of employees
  • more than 250

Plastics parts / Plastové díly

What we offer

Quality products for the paper industry, products for engineering and plant engineering, transport and conveying technology, prducts for agricultural engineering , semi-finished parts made from thermoplastics, finished parts according to drawings.
-------------------------------------
Kvalitní výrobky pro papírenský průmysl, výrobky pro strojírenství, dopravu a dopravní techniky. Produkty v zemědělské technice, polotovarů, díly vyrobené z termoplastů, hotových dílů dle výkresové dokumentace.

What we are looking for

We are looking for partners in CZ/SK/PL or in general Eastern Europe with whom we can develop customized plastic solutions for all kind of technical plastics and in all kind of industries.
-----------------------------
Hledáme partnery v CZ / SK / PL nebo obecně východní Evropy, s nimiž můžeme rozvíjet vlastní plastové řešení pro všechny druhy technických plastů a ve všech druzích průmyslu.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

plastic, plastics,

Collaboration sought

  • Manufacturing agreement
  • Technical co-operation
  • Research co-operation

Responsible

Mr Peter Eckerstorfer


Mr Jaroslav Klima

Sales Manager CZ/SK/PL
back to list