Manufacture and sale of industrial lighting / Výroba a prodej průmyslového osvětlení

Production and sale of industrial technical lighting. Our main production line : fluorescent and discharge lighting fixtures for industrial interior and exterior areas, explosion proof lighting fittings for Zone 1, 21 / Zone 2, 22 / for mining (IM2), also special technical lighting for extreme ambient tempratures and other special areas (antivandal – for prisons/subways, dust proof/ water proof with high degree of protection, LED lighting, oil proof lighting for chemical, pharmaceutical, petrochemical, rafineries, car industries etc.
----------------------------------------
Výroba a prodej průmyslového technického osvětlení. Naší hlavní výrobky: zářivky a výbojky svítidla pro průmyslové interiéry a exteriéry, odolné proti výbuchu svítidla pro zónu 1, 21 / zóna 2, 22 / pro těžbu (IM2), i speciální technické osvětlení pro extrémní teplotní prostředí a další (antivandal - pro věznice / podchody, prachotěsné / vodotěsné s vysokým stupněm ochrany, LED osvětlení, osvětlení pro chemický, farmaceutický, petrochemický, rafinérií, automobilový průmysl atd.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Industrial and technical lighting / Průmyslové a technické osvětlení

Co nabízíme

Industrial and technical lighting for special areas, also for areas with danger of explosion, modern and effective design.
--------------------------------
Průmyslové a technické osvětlení pro speciální prostory včetně prostor s nebezpečím výbuchu, moderní a efektivní design.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We look for distributors, electro or engineering companies to apply our luminaires in investment projects. Industrial plants to apply our luminaires for own purposes.
--------------------------------------
Hledáme distributory, elektroinstalační nebo projekční společnosti za účelem použití svítidel do investičních projektů. Průmyslové podniky za účelem použití svítidel pro vlastní účely.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Industrial and technical lighting
Průmyslové a technické osvětlení

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Technicka spoluprace

Zástupce

Ms Olena Žáčková

export sales manager

Zpět na seznam