Export and overseas packaging manufacture export packaging, timber / Exportní a zámořské balení, výroba exportních obalů, dřevostavby

We are specialist in export packing and overseas. We produce high quality Export packaging from certified materials. Packaging of goods from small to large sensitive instruments to excessive of machine products to the optimal industrial packaging needs. Professional mobile teams wrap packing any product in the customer premises. We offer a wide range of logistics services and consultancy in the field of industrial packaging and engineering. We provide full service for transferring production to eastern sector and the world.
-------------------------------------
Jsme specialisté na exportní a zámořské balení. Vyrábíme kvalitní přepravní obaly z ověřených materiálů. Balení zboží od malých, citlivých přístrojů po velké až nadměrné strojírenské produkty do optimálních průmyslových obalů na míru.Profesionální mobilní balící týmy zabalí jakýkoliv produkt přímo v prostorách zákazníka. Nabízíme široké spektrum logistických služeb a poradenství v oblasti průmyslových obalů a strojírenství.Poskytujeme plný servis při převádění výroby do východního sektoru.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Deufol - Specialist in export and overseas containers and packaging / Deufol - specialista na exportní a zámořské obaly a balení

Co nabízíme

We specialize in export packing and overseas. We produce high quality container from certified materials according to the German packaging HPE standards. Packaging of goods from small to large sensitive instruments to excessive mechanical engineering products to the optimal industrial packaging tailored for fair prices. Professional mobile teams wrap packing any product in the customer premises. We offer a wide range of logistics services and consultancy in the field of industrial packaging and strojírenství.
We offer full service when transferring production to eastern sector. Flexible approach. ISO 2009 can benefit from our know-how.
---------------------------------------
Jsme specialisté na exportní a zámořské balení. Vyrábíme kvalitní přepravní obaly z ověřených materiálů dle německých obalových HPE norem. Balení zboží od malých, citlivých přístrojů po velké až nadměrné strojírenské produkty do optimálních průmyslových obalů na míru za férové ceny. Profesionální mobilní balící týmy zabalí jakýkoliv produkt přímo v prostorách zákazníka. Nabízíme široké spektrum logistických služeb a poradenství v oblasti průmyslových obalů a strojírenství.Poskytujeme plný servis při převádění výroby do východního sektoru. Flexibilní přístup. ISO 2009. Profitujte z našeho know-how.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for companies that export their products to Europe or overseas, to offer them the production of quality wooden packaging according to German HPE standards and optimum packaging of their products to specialty materials - export packaging, overseas anti-corrosion packaging, packaging for sensitive transportation.
------------------------------------
Hledáme firmy, které exportují své produkty po Evropě nebo do zámoří, abychom jim nabídli výrobu kvalitních dřevěných obalů dle německých HPE norem a optimální zabalení jejich výrobků do speciálních materiálů - exportní balení, zámořské antikorozní balení, balení pro citlivou přepravu.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

export packaging, industrial packaging, air & sea overseas packaging, ISPM-15 Certified Wood Crates
exportní balení, průmyslové balení, zámořské balení, dřevěné exportní obaly cerifikované dle ISPM 15

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Sluzby

Zástupce

Mr Tomáš Hartmann

manažer zahraničního obchodu

Zpět na seznam