Sheet Metal Staming, Surface treatment (galvanisation), assembly / Plechové Staming, Povrchová úprava (galvanizace), montáž

Ajkai is situated in Central Hungary, in the vicinity of Veszprém, by main road No.8.
We are a manufacturing company producing mid/high volume custom made serial sheet metal components/parts for the industry, automotive.
Main technology is stamping with 44 presses, from 10-600t. We use our in house galvanization shop, as well as assembly and high series welding.
------------------------------------
Ajkai se nachází ve středním Maďarsku, v blízkosti Veszprém, a hlavní silnice č.8.
Jsme výrobní společnost, vyrábíme střední / velké objemové zakázky sériové klempířských prvků / díly pro průmysl, automobilový průmysl.
Hlavní technologií je lisování s 44 strojů, 10 do 600 tun. Používáme galvanizaci obchod, stejně jako montáž a vysoké řady svařování.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Sheet metal stamping and more / Plechové lisování a další

Co nabízíme

Core Activities: Sheet metal stamping + surface treatment + assembly as well as plastic injection moulding.
TO: 24,8M€ ; 650 people
Beside the basic processes, we provide our customers a competitive edge in sheet metal and plastic manufactured parts by having most essential related activities in house, be it upstream or downstream.
- engineering, raw material selection, tool construction (cooperation), maintenance/repair
- welding, (robot & welding stations both)
- surface treatment (all the industry typical)
- mechanical assembly (incl. in house plastic component joining)
- logistics
-----------------------------
Hlavní činnosti: lisování plechu + povrchová úprava + montáž, stejně jako vstřikování plastů.
TO: 24,8M €; 650 lidí
Vedle základních procesů, poskytujeme našim zákazníkům konkurenční výhodu ve výrobě dílů z plechu a plastů s hlavními činnostmi v domě, ať už před nebo po směru.
- Strojírenství, výběr surovin, stavební nářadí (spolupráce), údržba / opravy
- Svařování, (robot. a svařovací stanice obojí)
- Povrchová úprava (všechen průmysl.)
- Mechanické sestavy (včetně spojení plast. komponent),
- logistika

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for OEM, Tier1/2 partners, as well as manufacturing partners.Partners, who are in search of potential, comprehensive and experienced partners for their component needs close to all CEE locations, capable of running serials yet very budgetary cost.
-----------------------------------
Hledáme OEM, Tier1 / 2 partnery, stejně jako výrobní partnery. Partnery, kteří hledají spolehlivou a zkušenou společnost, která potřebuje sériové dodávky komponentů.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Stamping, sheet metal parts, surface treatment

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda

Zástupce

Mr Ákos Kovács

Sales Manager
Zpět na seznam