Production Planning, Production Monitoring, Maintenance Control / Sledování a monitoring výroby, řízení údržby

Company dataPartner s.r.o. provides and implements Information and Control systems for industrial companies. We are supplier of IT solutions for manufacturing companies. Using high‐quality software and reliable industrial hardware we are able to create advanced solutions based on last technological knowledge and on reliable technological background.
-------------------------------------
Naše společnost je dodavatelem informačních systémů pro sledování a řízení výroby, údržby, dodáváme systém pro řízení a evidenci svařovacích procesů a systémy pro řízení energetického hospodářství. Dále provádíme vývoj, dodávku a implementace technických prostředků pro racionalizaci výroby v oblastech: Plánování, řízení, sledování a monitorování výroby, spotřeby energií, řízení údržby. Naše společnost se také zabývá projektováním a realizací systémů měření a regulace a řídicích systémů strojů a výrobních linek a řízením kritických procesů v pevném reálném čase.

Počet zaměstnanců
 • 10-49

Information system PATRIOT®/ Informační systém PATRIOT®

Co nabízíme

It contains modules for production control, monitoring and visualization, capacity planning. Also modules for maintenance control and for energy supplying economy control in production canters. IS PATRIOT® also contains module for welding process support. Company dataPartner also develop and supply precision measuring and testing tools for quality certification in production and for product development.
-------------------------------------
Dodávku a implementaci průmyslových IS pro plánování a sledování výroby, kontrolu vstupních dílců, sledování procesních parametrů, kontrolu odvádění výrobků a vyhodnocování procesních chyb. Dále systémy pro vizualizaci výroby a systémy záchranné brzdy, systém pro řízení a evidenci svařovacích procesů nebo evidenci spotřeby energií. Společnost také vyvíjí a dodává přesné měřicí a testovací stavy pro ověřování kvality ve výrobě a pro vývoj.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

- ending users from manufacturing companies - for implementation information systems of production control or for delivery system of production lines control or automation machines. Next for control of energy in company production centers or for welding process control, - from industrial sectors automotive, building matter production
-------------------------------------
- koncové uživatele z výrobních podniků, a to pro nasazování informačních systémů pro řízení výroby nebo řídicích systémů pro řízení výrobních linek nebo automatizaci strojů. Dále pro řízení energetických center podniků nebo pro řízení svařovacích procesů, - z průmyslového odvětví automotive, výroba stavebních hmot.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

ANDON, TRACEABILITY, Safety Break,Lean Production, Six Sigma, Production Planning, MRPII, Production Monitoring, Maintenance Control, Welding process.
Štíhlá výroba, Six Sigma, Plánování dle MRPII,Sledování a monitoring výroby,Řízení údržby

Hledaná spolupráce

 • Subdodavatelske sluzby
 • Vyrobni dohoda
 • Technicka spoluprace
 • Spoluprace ve V&V
 • Licence
 • Sluzby

Target Countries

 • Austria
 • Czech Republic
 • Germany
 • Slovakia

Zástupce

Mr Ing. Ladislav Reisner

CEO/jednatel

Mr Mgr. Zdeněk Jůzl

Obchodní ředitel
Zpět na seznam