Representation and distribution in the UK / Zastupování a distribuce ve Velké Británii

Welwyn Business Services Ltd is a business focused on innovation and commercialisation through outsourcing.

I specialise in developing business opportunities for overseas businesses interested in developing partnership opportunities with British companies, suppliers, end-users and new customers.

I’m interested in extending my network of contacts within the Czech engineering and manufacturing sectors which are very much in demand in the UK.
-----------------------
Welwyn Business Services Ltd je firma zaměřující se na inovace a komercializaci skrze outsourcing.

Zaměřuji se na rozvoj obchodních příležitostí pro zahraniční firmy zajímající se o příležitosti ke spolupráci s britskými firmami, dodavateli, koncovými zákazníky a novými klienty.

Mám zájem rozšířit síť kontaktů v rámci českého strojírenského a výrobního průmyslu, po kterém je v UK velká poptávka.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Representation and distribution services in the UK / Zastupování a distribuce ve Velké Británii

Co nabízíme

I provide interim management and consultancy services around representation, client procurement and commercial solutions.

My services are focused on the engineering sector with a primary focus on the Aerospace, Nano and Smart Industries (materials) technology sectors.

I also deliver training and management consultancy services centred around change management, the emerging outsourcing standardisation BSI/ISO 37500 and contractual advisory services.
------------
Poskytuji interim management a konzultační služby týkající se zastupování, obstarávání zákazníků a obchodní řešení.

Moje služby se soustředí na strojírenský sektor s primárním zacílením na letecký, nano a tzv. „chytrý průmysl“ (materiály).

Poskytuji také školení a manažerské konzultační služby soustřeďující se na management změn, nově vznikající standardizaci outsourcingu BSI/ISO 37500 a také poradenství ke smluvním vztahům.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

To visit new customers, to make sales and to seek a strategic partner.
------------------
Hledáme nové zákazníky, obchody a strategické partnery.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

aerospace, nano, smart industries, representation, distribution, management
letectví, nano, chytrý průmysl, zastupování, distribuce, management

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Zástupce

Mr Peter Mason

Chief Executive Officer

Zpět na seznam