Deburring, metal machining (ECM), industrial component cleaning / Odhrotování, obrábění kovů (ECM), čištění průmyslových komponent

For over 50 years, the BENSELER-Group has been a partner for sophisticated solutions in the areas of coating, surface finishing, deburring, and shaping of serial parts. We constantly further develop our core processes and supplement them with upstream and downstream services.
We coat, paint, deburr, and clean parts in particular from the automotive industry, the medical technology, the electronics industry, and the area of mechanical engineering.
As a service provider, we generate real added value in conjunction with quality, process reliability, and system partnerships. Eight German locations ensure close proximity to our customers.
---------------------------------------
Již více než 50 let, BENSELER-Group je partnerem pro sofistikované řešení v oblasti lakování, povrchových úprav, odstraňování otřepů a tvarování sériových dílů. Neustále dále rozvíjíme své klíčové procesy a doplňujeme je o navazující služby.
Natíráme, barvíme, odstraňujeme otřepy a čisté části zejména v automobilovém průmyslu, lékařské technice, v elektronickém průmyslu, a oblast strojírenství.
Jako poskytovatel služeb generujeme přidanou hodnotu ve spojení s kvalitou, spolehlivostí procesů a systémem partnerství. Osm německých lokalit zajistí blízkost k našim zákazníkům.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Specialised surface finishing and deburring services / Specializovaná povrchové úpravy a odstraňování otřepů

Co nabízíme

- Deburring of components (with focus on internal and hard to access contours)
- Creation of complex contours using electrochemical machining and shaping processes (ECM and PECM)
- Industrial Component cleaning and technical cleanliness analysis according to VDA 19
- upstream and downstream processes such as surface coating, heat treatment, assembly
--------------------------------
- Odstraňování otřepů z komponent (se zaměřením na vnitřní a těžce přístupné kontury)
- Tvorba složitých kontur pomocí elektrochemické obrábění a tvarovací procesy (ECM a PECM)
- Čištění průmyslových komponent a technická analýza čistoty podle VDA 19
- Upstream a downstream procesy jako povrchové úpravy, tepelné zpracování, montáž

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners interested in our surface finishing and machining services. In particular, manufacturers of precision parts with high burr-free and cleanliness requirements searching for processing solutions for complex machining contours.
----------------------------
Hledáme partnery, kteří chtějí naše služby pro povrchové úpravy a obrábění. Zejména výrobci přesných dílů s vysokými požadavky na bez otřepy a čištění, řešení pro komplexní obrábění kontur.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Precision parts, Deburring, Cleanliness / Component cleaning, metal processing, surface coating, burr-free, ECM, PECM

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Mr Klaus Kühn

Sales
Zpět na seznam