Engineering, steel structures, cranes / Strojírenství, ocelové konstrukce, jeřáby

FERRCOMP Company Inc. is located 30 km south of Ostrava in Moravian Silesian Region. It specializes in the production of welded steel structures of all kinds. Until this year, the company performed as a subcontractor to our largest customer - the company is Liebherr. Now the company offers its own products - automatic hydraulic tower crane for construction purposes.
--------------------------
Firma Ferrcomp a.s. se nachází 30 km jižně od Ostravy. Specializuje se na výrobu svařovaných ocelových konstrukcí všeho druhu. Do letošního roku vystupovala jako subdodavatel. Náš největší odběratel je firma Liebherr, nyní nabízí i vlastní produkt automatický hydraulický věžový jeřáb pro stavební účely.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Self erecting tower crane / Samovztyčný věžový jeřáb

Co nabízíme

We come to market with construction crane for building houses and 2-3 storey buildings. The crane is being transported approved for operation up to 80 km / h as a trailer behind a truck. Installation on site is fully automated using hydraulics. Stroke is 16 meters, 16 meters unloading, loading capacity at the end of 1500 kg 650 kg maximum.
Advantages over competitors: Length folded crane just 6.4 m, leveling chassis with hydraulic lifting boom hydraulics, weight loss counterweight variant with crawlers for difficult terrain, the camera pulley, the power supply to the pulley.
-------------------------------------
Přicházíme na trh se stavebním jeřábem pro stavbu rodinných domů a 2-3 podlažních budov. Jeřáb je v transportním stavu homologován pro provoz do 80km/h jako přívěs za nákladní auto. Montáž na staveništi je plně automatická pomocí hydrauliky. Zdvih je 16m, vyložení 16m, nosnost na konci 650kg maximální 1500kg.
Výhody oproti konkurenci: Délka složeného jeřábu pouhých 6,4m, nivelace podvozku pomocí hydrauliky, zvedání výložníku hydraulikou, snížení hmotnosti protizávaží, varianta s pásovým podvozkem pro těžký terén, kamera na kladnici, přívod elektrické energie až na kladnici.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for a construction company specializing in family homes and up to three-storey building.
In addition, customers who handle material in outdoor and indoor space and need a small mobile crane with a large capacity.
-------------------------------------
Hledáme stavební firmy se specializací na rodinné domy a až třípodlažní budovy.
Dále zákazníky, kteří manipulují s materiálem jak ve venkovním tak i vnitřním prostoru a potřebují malý mobilní jeřáb s velkou nosností.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

selferecting tower crane
stavební jeřáb

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby

Zástupce

Mr Ing. Miloslav Roupec

Vedoucí vývoj. a inov. centra
Zpět na seznam