Producing and trading raw materials (SMC-BMC), GRP&ABS electrical enclosures / Vyrábějící a obchodující suroviny (SMC-BMC), GRP a ABS elektrické skřín

Tongun is a manufacturer company of SMC (Sheet Moulding Compound) and BMC (Bulk Moulding Compoun) raw materials and produces GRP&ABS electrical enclosures, composite infrastructure materials such as manhole covers, and different parts for machineries, automotive, aerospace etc. Our main markets are Europe and Middle East.
-----------------------------------------
Tongun je výrobní společnost SMC (Sheet Moulding Compound) a BMC (Bulk Moulding Compoun) suroviny a vyrábí GRP a ABS elektrické uzávěry, kompozitní materiály, infrastruktury, jako jsou kryty průlezů, kryty a jiné díly strojů pro automobilový průmysl, letectví atd. Naše hlavní trhy jsou Evropa a Střední východ.

Number of employees
  • 50-249

Manufacturer of raw materials, electrical materials / Výrobce surovin, elektroinstalačního materiálu

What we offer

Tongun offers high quality products with competitive pricing.
As an integrated company, we produce raw materials (SMC-BMC), presses, molds and finished products under one roof. That means we are a one-stop-shop for your all composite/plastic questions.
We also have a design department and make designs from an idea.
Our products are; SMC-BMC raw materials, GRP electrical cabinets, telecom cabinets, meterboxes, SMC manhole covers, benches, SMC/BMC parts for automotive industry
ABS/PC enclosures, electrical cabinets, meter boxes.
Different special parts for aerospace, marine and automotive industries.
---------------------------------------
Tongun nabízí produkty vysoké kvality za konkurenční ceny.
Jako integrované společnosti, vyrábíme suroviny (SMC-BMC), lisy, formy a finální výrobky pod jednou střechou. To znamená, že jsme one-stop-shop pro všechny kompozitní / plast. otázky.
Máme také konstrukční oddělení a děláme návrhy od nápadu. Naše výrobky jsou; SMC-BMC suroviny, GRP elektrické rozvodné skříně, telekomunikační skříně, meterboxes,
SMC kryty průlezů, lavičky, SMC / BMC díly pro automobilový průmysl, ABS / PC skříně, elektrické rozvodné skříně, metr skříně.
Různé speciální díly pro letecký a kosmický průmysl, námořní a automobilový průmysl.

What we are looking for

We are looking for a companies which are interested in our products/services to build a long-term business co-operation.
Due to our aim, we would like to meet companies in electrical/automotive/machinery/composite industries. They can be wholesale/importer/manufacturer.
----------------------------------
Hledáme firmy, které mají zájem o naše výrobky / služby, vybudovat dlouhodobou obchodní spolupráci.
Vzhledem k našemu cíli, rádi bychom potkali firmy z elektro / automobilového/ strojního/ kompozitní průmyslu. Mohou být velkoobchodníci / dovozci / výrobci.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • No

Keywords

composite,smc,bmc,raw material,plastic,grp,abs,pc,enclosure,electricity, cabinet,

Collaboration sought

  • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
  • Manufacturing agreement
  • Research co-operation
  • Investment, financing

Responsible

Mr ILKER SARIGUL

Foreign Trade Manager

back to list