Precision cold metal forming and stamping incl. surfacing and assembly / Přesné lisování a tváření kovů za studena vč. povrch. úprav a montáže

Production company located approx. 30 km from Ostrava is mainly engaged in custom serial production in precision cold metal forming and stamping (thickness 0.5 mm ÷ 10 mm) incl. the welding, machining, surface treatment, assembly, development, packaging and incl. the assemblies of plastic and rubber parts etc. The company offers its products and services and is looking for a long-term partnership.
--------------------------------------
Výrobní firma sídlící cca. 30 km od Ostravy se zabývá především zakázkovou sériovou výrobou v oblasti přesného tváření a lisování kovů za studena (tl. 0,5 ÷ mm 10 mm) vč. svařování, opracování, povrchových úprav, montáže, vývoje, balení a kompletací sestav, podsestav vč. plastových a gumových dílů apod. Firma nabízí své výrobky a služby a hledá dlouhodobou partnerskou spolupráci.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Precise molding and metal stamping cold / Přesné tváření a lisování kovů za studena

Co nabízíme

We offer mainly custom serial production in precision metal stamping and forming cold (tl. ÷ 0.5 mm 10 mm) incl. welding, machining, surface treatment, assembly, development, packaging and we also offer assembly of plastic parts.
----------------------------------------------------
Nabízíme především zakázkovou sériovou výrobou v oblasti přesného tváření a lisování kovů za studena (tl. 0,5 ÷ mm 10 mm) vč. svařování, opracování, povrchových úprav, montáže, vývoje, balení a nabízíme i kompletaci plastových dílů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Looking for a business partner that is looking for and is interested in the supply of metal stamped parts for example: in Automotive, engineering, construction, electrical industry, shipbuilding industry and others.
Also looking for a business partner with the requirements for assembly and installation of metal, plastic, rubber and other parts into assemblies, groups and subgroups.
----------------------------------------
Hledáme obchodního partnera, který poptává a má zájem o dodávky kovových lisovaných dílů např. do Automotive, strojírenství, stavebního průmyslu, elektrotechnického průmyslu, loďařského průmyslu aj.
Taktéž hledáme obchodního partnera s požadavky na kompletaci a montáž kovových, plastových, gumových a jiných dílů do montážních celků, skupin a podskupin.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Custom-made series production, precise metal forming and stamping, welding, machining, surfacing, assembly, metal components
Zakázková sériová výroba, přesné tváření a lisování kovů za studena, svařování, opracování, povrchové úpravy, montáž, kovové součásti a kovovýroba

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Mr Ing. Martin Bažanovský

vedoucí obchodního oddělení / Head of Sales
Zpět na seznam