Manufacture of heating devices, processing sheets, coatings / Výroba vykurovacích zariadeni, spracovanie plechov, povrchové úpravy

- Manufacture of cooking and heting equipments
(fireplaces, stoves, cookers)
- Manufacture of automotive parts (stamping, laser,
bending)
- Manufacture of parts for agricultural machines (laser,
bending, welding)
- Surface finishing (powder coating, enamelling)
---------------------------------------------
- výroba varných a vykurovacích zariadení (krby, kachle,
sporáky)
- výroba dielov pre automobilový priemysel (lisovanie, laser,
ohýbanie)
- výroba dielov pre poľnohospodárske stroje (laser,
ohýbanie, zváranie)
- povrchové úpravy (práškové farbenie, smaltovanie)

Počet zaměstnanců
  • více než 250

CNC treatment sheet metal forming, surface finisch / Lisovanie, CNC spracovanie plechov, povrchové úpravy/stamping

Co nabízíme

We are offering capacities for manufacturing metal parts by stamping from coils and metal sheets, in which we have years of experience to deliver for the automotive Industry - we are suppliers in category Tier 3. Further we offer custom manufacturing for CNC processing of sheet metal parts (laser, bending, welding) with surface finishing (powder coating, enamelling) and assembling according to customers documentation. For these parts we provide surface treatment such as KTL and galvanizing by our contractors.
In this area we offer a long experience and high quality.
----------------------------------------------
Ponúkame kapacity na lisovanie plechových dielov zo zvitkov a prístrihov, kde máme skúsenosti s dodávkami pre automobilový priemysel - sme dodávateľ kategórie Tier 3. Ďalej ponúkame zákazkovú výrobu na CNC spracovávanie plechových častí (laser, ohýbanie, zváranie) s povrchovou úpravou (prašková farba, smalt) a ich kompletáž podľa zákazníckej dokumentácie. Na tieto diely zabezpečujeme povrchové úpravy ako je KTL a zinkovanie dodávatelskym sposobom.
V tejto oblasti ponúkame bohaté skúsenosti a vysokú kvalitu.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for customers in automotive category Tier 1 and Tier 2, furniture manufacturers and window manufacturers, where we offer free capacities for smaller stamped parts from sheet metal ordered in larger series (furniture fittings, window fittings).
-------------------------------------------------
Hľadáme odberateľov pre automotiv kategórie Tier 1 a Tier 2, výrobcov nábytku, okien, kde ponúkame voľné kapacity na menšie lisované diely z plechu vo väčších sériách (nábytkové kovanie, okenne kovanie).

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

stamping, treatment and sheet metal forming,surface finish, automotiv
lisování, zpracování a tváření plechů, povrchové úpravy, automotiv

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace

Zástupce

Mr Ing. Zdeno Kostrub

manažér externej kooperácie/external cooperation manager

Mr Bogdányi Csaba

referent externej kooperácie/external cooperation representative
Zpět na seznam