Support of Small and Medium Sized Enterprises in their international business activities / Podpora MSP

Handwerk International Baden-Württemberg is part of the Enterprise Europe Network and supports small and medium sized companies in their international business activities. It is part of the chamber of crafts of the region of Stuttgart in Germany. It offers consulting services and organizes market access activities such as business missions and match-making events.
---------------------------------------------
Handwerk International Baden-Württemberg je součástí sítě Enterprise Europe Network a podporuje malé a střední podniky v jejich mezinárodních obchodních aktivitách. Je součástí komory řemesel regionu Stuttgart v Německu. Nabízí poradenské služby a organizuje aktivity usnadňující vstup na zahraniční trhy, jako jsou obchodní mise a kooperační akce.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

International business support / Mezinárodní podpora podnikání

Co nabízíme

We support small and medium sized companies in their international business activities. As part of the Enterprise Europe Network we offer consulting services and organize market access activities such as business missions and macthmaking events.
--------------------------------------------
Podporujeme malé a střední podniky ve svých mezinárodních obchodních aktivitách. V rámci sítě Enterprise Europe Network nabízíme poradenské služby a organizaci aktivit usnadňující vstup na zahraniční trh, jako jsou obchodní mise a macthmaking akce

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Cooperation partners and companies interested in international activities.
------------------------------------------------
Kooperační partnery a firmy se zájmem o mezinárodní aktivity.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

international business activities, market access, matchmaking

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Zástupce

Mr Michael Roessler

team manager

Zpět na seznam